ผลการค้นหา “ค่าฝุ่นละออง” ทั้งหมด 3 รายการ

กทม. ปริมณฑล วิกฤติหนัก! ค่าฝุ่นละอองเข้าข่ายกระทบต่อสุขภาพ

กทม. ปริมณฑล วิกฤติหนัก! ค่าฝุ่นละอองเข้าข่ายกระทบต่อสุขภาพ

กทม. ปริมณฑล วิกฤติค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานพุ่งสูง เข้าข่ายกระทบต่อสุขภาพแล้ว แนะประชาชนใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้าน

ไลฟ์สไตล์
เตรียมปฏิบัติการฝนหลวง บรรเทาปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

เตรียมปฏิบัติการฝนหลวง บรรเทาปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมความพร้อมปฏิบัติการฝนหลวง บรรเทาปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมติดตามค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างใกล้ชิด

ไลฟ์สไตล์
กรมควบคุมมลพิษ ชี้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพฯ ยังเกินมาตรฐาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

กรมควบคุมมลพิษ ชี้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพฯ ยังเกินมาตรฐาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แจ้งเตือนประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หลังพบฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานหลายจุดในกรุงเทพฯ

ไลฟ์สไตล์