ผลการค้นหา “สถานที่” ทั้งหมด 12 รายการ

สถานที่ในการเกิด “แสงออโรร่า” ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าทึงที่สุด!

สถานที่ในการเกิด “แสงออโรร่า” ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าทึงที่สุด!

ออโรร่า เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก บางครั้งจะเรียกว่า แสงเหนือ หรือ แสงใต้ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดครับ

กินเที่ยว
3 ปี 60 ประเทศ การเดินทางของช่างภาพหนุ่มผู้ทำตามความฝัน

3 ปี 60 ประเทศ การเดินทางของช่างภาพหนุ่มผู้ทำตามความฝัน

ย้อนไปเมื่อปี 2011 Walter Chang ช่างถ่ายภาพชาวนิวยอร์ค ได้ตัดสินใจลาออกจากงานหลังจากเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง แล้วออกเดินทางแบ็คแพ็คท่องเที่ยวไปทั่วโลก

กินเที่ยว