ผลการค้นหา “โซเชียล” ทั้งหมด 19 รายการ

คำแนะนำในการอัญเชิญ พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ โพสขึ้นโซเซียล

คำแนะนำในการอัญเชิญ พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ โพสขึ้นโซเซียล

ชวนศึกษาข้อควรระวัง และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รูปโปรไฟล์ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตามแบบแผนที่สำนักราชเลขาธิการได้ให้แนวทางไว้

รายงานพิเศษ