ฟาร์มงูแม่สา แหล่งรวบรวมพันธุ์งู เเละชมการเเสดงของงู

กินเที่ยว
ฟาร์มงูแม่สา แหล่งรวบรวมพันธุ์งู เเละชมการเเสดงของงู

เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์งูที่มีในเมืองไทยและศึกษาด้านการขยายพันธุ์ มีการแสดงของงูและการรีดพิษงูให้นักท่องเที่ยวชมทุกวัน

 

วันเปิดทำการ:

: ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ

: 09.00-16.00 น.

การเดินทาง

: ตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 3 เส้นทางสายแม่ริม - สะเมิง

เบอร์โทรติดต่อ

: 0 5386 0719

ค่าเข้าเยี่ยมชม

: เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 200 บาท

ฟาร์มงูแม่สา เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์งูที่มีในเมืองไทยและศึกษาด้านการขยายพันธุ์ มีการแสดงของงูและการรีดพิษงูให้นักท่องเที่ยวชมทุกวัน เวลา 11.30, 14.25 และ 15.30 น. ใช้เวลาแสดงประมาณ 30 นาทีต่อรอบ

ที่มา : http://tisccm.moc.go.th