วัดพระธาตุหริภุญชัย สักการะพระธาตุประจำปีไก่ แห่งเมืองลำพูน

กินเที่ยว
วัดพระธาตุหริภุญชัย สักการะพระธาตุประจำปีไก่ แห่งเมืองลำพูน

พระธาตุหริภุญชัยนับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำพูนมานาน ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวลำพูนรวมถึงชาวไทยทุกคน อันเห็นได้จากที่พุทธศาสนิกชนมักจะแวะเวียนมากราบสักการะขอพรกันอย่างไม่ขาดสาย ถ้าหากใครที่มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดลำพูนก็ควรจะหาเวลาไปเยี่ยมชมที่วัดพระธาตุห