๒๕๕๘ ปีท่องเที่ยววิถีไทย

กินเที่ยว
๒๕๕๘ ปีท่องเที่ยววิถีไทย

แคมเปญการท่องเที่ยวไทยในปีนี้คือ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร”๒๕๕๘ ปีท่องเที่ยววิถีไทย
แคมเปญการท่องเที่ยวไทยในปีนี้คือ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนคนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทย สัมผัสเสน่ห์แบบไทย สนุกสนานแบบไทย
แล้วคุณจะค้นพบความเป็นไทยที่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร..