กระทรวงวัฒนธรรม ดัน วัดสุทัศน์ฯ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

กินเที่ยว : 5,489
กระทรวงวัฒนธรรม ดัน วัดสุทัศน์ฯ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีมติเห็นชอบเตรียมนำวัดสุทัศนเทพวราราม ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีมติเห็นชอบเตรียมนำวัดสุทัศนเทพวราราม ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกมาเปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำข้อมูลและเอกสารของวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร รวมไปถึง เสาชิงช้า เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายในปลายปีนี้ ซึ่งได้มีการประสานงานกับกรมศิลปากร เพื่อนำความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้ประกอบการเสนอ ต่อไป

ทั้งนี้การนำเสนอวัดสุทัศน์ฯ เป็นมรดกโลก เนื่องจากวัดแห่งนี้มีการวางแผนผังเป็นระบบตามประเพณีนิยมในพระพุทธศาสนา และมีการผสมผสานระหว่างพระพุทธศาสนกับศาสนาพราหมณ์ได้อย่างกลมกลืน อีกทั้งเป็นแหล่งที่ยังคงรูปแบบเอาไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดๆ ก็ตาม

อนึ่ง ประเทศไทยมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วถึง 5 แห่งด้วยกัน ทั้งแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ประกอบไปด้วย
1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร
2. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
5. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, นครนายก และปราจีนบุรี


ภาพจาก
dhammathai.org
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่มา :