คณะสงฆ์แจ้งเลื่อนเปิดขึ้นเขาคิชฌกูฏเป็น 16 ก.พ.

กินเที่ยว
คณะสงฆ์แจ้งเลื่อนเปิดขึ้นเขาคิชฌกูฏเป็น 16 ก.พ.

เนื่องจากการเตรียมสถานที่เกิดความล่าช้า ทำให้ไม่ทันตามกำหนดเดิม


ภาพจาก JS100 Radio


คณะสงฆ์แจ้งเลื่อนการเปิดให้ขึ้นเขาคิชฌกูฏเป็น 16 ก.พ. เนื่องจากการเตรียมสถานที่เกิดความล่าช้า ทำให้ไม่ทันตามกำหนดเดิม

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. คณะสงฆ์ผู้จัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) แจ้งว่า คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้ดำเนินงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ต้องประกาศเลื่อนการเปิดเขาคิชฌกูฏออกไป เนื่องจากพื้นที่เส้นทางบนเขาที่เป็นการก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหมด ยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม อันอาจเกิดอันตรายกับผู้แสวงบุญ เพื่อความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการออกไป

ส่วนพิธีบวงสรวงยังเป็นวันที่ 6 ก.พ. 2559 ตามเดิม และไม่มีรถบริการขึ้นเขาในวันพิธี ทั้งนี้ตามกำหนดการเดิมจะเปิดให้ขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงในวันที่ 6 ก.พ.ที่มา :