'หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร' เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ต้นเดือนเมษายนนี้

กินเที่ยว
'หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร' เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ต้นเดือนเมษายนนี้

เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมทดสอบระบบการใช้งาน และการให้บริการส่วนต่างๆ

สืบเนื่องจากการที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลกประจำปี ๒๕๕๖ (World Book Capital 2013) ซึ่งโครงการจัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นหนึ่งใน ๙ พันธกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ตามแผนงานส่งเสริมการอ่านที่ได้เสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายสำคัญที่จะสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้” เพื่อเพิ่มแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ที่รวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่า และแหล่งภูมิปัญญา ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยครบวงจร ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กรุงเทพมหานคร เป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้” อย่างแท้จริง

 


การดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จกว่า 89% ซึ่งอีกไม่นานกรุงเทพมหานครจะส่งมอบแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทุกแขนงวิชาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ประกอบด้วย หอจดหมายเหตุ และหอเกียรติยศ นำเสนอเรื่องราวโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่ง 7 ศาสตร์ความรู้" ตลอดจนเรื่องราวความเป็นมาของเมืองกรุงเทพมหานครทั้งหมด จะถูกรวบรวมไว้ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครแห่งนี้


อีกไม่นานเกินรอ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครจะเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมทดสอบระบบการใช้งาน และการให้บริการส่วนต่างๆของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ภายในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ ก่อนที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครจะทำการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการต่อไป โดยเวลาทำการสำหรับช่วงเปิดทดสอบระบบนั้นจะเปิดเหมือนเวลาดำเนินการจริง ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 24.00 น. และในวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 20.00 น. หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครจะปิดทำการในวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 
 
 
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library


** Update การเดินทาง **
Bus : รถประจำทาง
ป้าย สี่แยกคอกวัว (Bus station Khok Wua )
2,2ส,15,32,33ร,35ร,44ร,47,59,60,68,70,79,82,157ร
171ร,183ร,201ร,203,503,509,511,511ส,556
ป้าย กองสลาก + เดิน 
(Bus station Lottery Office and walk)
2,2ส,15,32,33ร,35ร,42,44ร,47,59
60,68,70,79,82,157ร,171ร,183ร
201ร,203,503,509,511,511ส,556
ป้ายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย + เดิน 
(Bus station Democracy Monument and walk)
2,2ส,15,32,35ร,42,44ร,47,59,60
68,70,79,82,157ร,171ร,183ร,201ร,203
503,509,511,511ส,556
 
BTS & MRT
BTS : สถานีอนุสาวรีย์ชัย (Victory Monument Station)
Bus : ต่อรถเมล์สาย 59 ,157 ,159 ,171,183 ,201,503 ,509
ลง ป้าย สี่แยกคอกวัว
 
MRT : สถานีหัวลำโพง (Hua Lampong Station)
Bus : ต่อรถสาย159 ลงป้าย สี่แยกคอกวัว