การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถรองรับประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มั่นใจไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

กินเที่ยว : 343
การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถรองรับประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มั่นใจไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2560 - วันที่ 18 เมษายน 2560
การรถไฟแห่งประเทศไทย เพิ่มขบวนรถไฟเสริมพิเศษรองรับผู้โดยสาร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 
ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2560 - วันที่ 18 เมษายน 2560
ประเภทรถเร็ว เป็นขบวนรถไฟไม่เสียค่าโดยสาร (ฟรี)
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ จัดพ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่มีการวิ่งให้บริการเป็นประจำ จำนวน 244 ขบวน และเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารอีก 24 ขบวน ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการรองรับผู้ใช้บริการที่จะเดินทางโดยรถไฟ มั่นใจไม่มีผู้โดยสารตกค้างแน่นอน
 
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 นี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน คาดว่าจะมีผู้โดยสารเริ่มทยอยเดินทางโดยรถไฟไปจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคเป็นจำนวนมาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ โดยการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่มีการวิ่งให้บริการ จำนวน 244 ขบวน และประกาศเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร เพิ่มเติมจากขบวนประจำอีก 20 ขบวน ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2560 และวันที่ 15-18 เมษายน 2560 เป็นขบวนเป็นรถไฟฟรีทั้งหมด สามารถรองรับการเดินทางได้สูงสุดถึง 100,000 คนต่อวัน ซึ่งมั่นใจได้ว่าไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีแน่นอน สำหรับขบวนรถที่ประกาศเดินรถเพิ่มมีดังต่อไปนี้

เที่ยวไป : วันที่ 11 - 13 เมษายน 2560
เดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 7 ขบวน รองรับผู้โดยสารได้ 15,000 คน

  
เที่ยวกลับ:  วันที่ 15 - 18 เมษายน 2560
เดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 13 ขบวน รองรับผู้โดยสารได้ 27,000 คน


 

 
สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางกับขบวนรถในวันดังกล่าวข้างต้น การรถไฟฯ ได้อำนวยความสะดวกในการจองตั๋วให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยรถไฟฟรี โดยการนำบัตรประชาชนติดต่อขอรับตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟล่วงหน้า 5 วัน ก่อนวันเดินทาง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.railway.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปกับขบวนรถไฟในช่วงเช้ามืดและช่วงดึกนั้น การรถไฟฯ ได้จัดที่พักคอยให้สำหรับผู้โดยสารที่รอการโดยสารในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนขอรับบริการได้ที่จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสถานีกรุงเทพ


ขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย