จังหวัดอุบลราชธานี ณ ทุ่งศรีเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี ณ ทุ่งศรีเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี ณ ทุ่งศรีเมือง

งานแสดงที่ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ทุ่งศรีเมือง