เปิดขายวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ