ซิสก้า (Siska) เป็นศิลปินคู่ดูโอสังกัดค่ายกามิกาเซ่ ในเครือของบริษัทอาร์เอส มีสมาชิก 2 คนได้แก่ พัฑฒิดา วงศ์โฆษวรรณ (มิน) และ ชลธร ปรัชญารุ่งโรจน์ (แจม)
 
คำว่า ซิสก้า มาจากการรวมกันระหว่างคำว่า "ซิสเตอร์" (น้องสาว หรือ พี่สาว) กับ "ค่ะ" (หางเสียงของผู้หญิง) จึงได้แปลได้ว่า "เป็นน้องสาวค่ะ"