วราวุธ โพธิ์ยิ้ม (ชื่อเล่น: ตั้ม เกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2536) วราวุธเกิดที่จังหวัดลพบุรีเป็นบุตรชายของวิวัฒน์ เจริญเชื้อ และพรธิภา โพธิ์ยิ้ม เติบโตที่จังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี ในปีการศึกษา 2555 เคยศึกษาชั้นอุดมศึกษาที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่2 ก่อนจะพักการศึกษา และเข้าศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับประวัติด้านการร้องเพลงนั้น วราวุธเคยเข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วันจนได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol และต่อมาได้เข้าแข่งขันเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 9 เป็นตัวแทนภาคใต้ เลขประจำตัวคือ 8 ทั้งได้เข้ารอบแปดคนสุดท้าย และได้รับรางวัลชนะเลิศ

ที่มา :