เงื่อนไขการประมูล


- ผู้ชนะการประมูลจะต้องมารับของด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. ที่บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 3199 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110