รายชื่อผู้โชคดีสำหรับเข้าชม THE BREATH DONATION EVENT จำนวน 100 คน

สถานที่ : GMM AUDITORIUM ตึก GMM GRAMMY
จะถูกเลื่อนขึ้นเป็นวันที่ 7 และ 8 สิงหาคม 2564
(โดยทีมงานจะขออนุญาตประกาศแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมงานในแต่ละรอบอีกครั้ง)

ข้อแนะนำ และวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี
1) ลูกค้าสามารถนำ Lucky Code ของตนเอง ที่ระบุไว้ในใบยืนยันการสั่งซื้อ หรือบัตรกระดาษ มาค้นหาในช่อง CODE สำหรับเข้าชม THE BREATH DONATION โดยให้กดที่ปุ่ม Ctrl และ f พร้อมกัน หลังจากนั้นให้พิมพ์ Lucky Code ของลูกค้าลงในช่องที่ปรากฏขึ้น (สามารถใช้ได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ้ค หรือ Tablet ที่มีแป้นคีย์บอร์ด)
2) เมื่อตรวจสอบค้นพบเป็นผู้โชดดีแล้ว ให้เก็บใบยืนยันการสั่งซื้อ หรือบัตรกระดาษ เอาไว้ เพื่อนำมารายงานตัว และรับบัตรแข็งกับทางทีมงานที่หน้างาน (โดยจะอัพเดทรายละเอียดกำหนดการรับบัตรแข็ง ให้ทราบอีกครั้ง)

ลำดับCode
1BXTRK9CM
2QMBZJDGC
36PUG6XEZ
4TMEE87PG
5G5THPFMQ
6ZKKHGX9B
76E97DVCC
85CW837WM
9NEGTQVNG
10BWPSGMBZ
11FHL3DXH8
12MT4Q6T73
132BB9ZTYA
14RUDXX2B9
15XPJEHV8Q
16NXFKPW4L
176S4GTWSB
18GPYJJMKV
19NK8ZSK88
20XH7M692D
21KPRS8MNM
22NJD3T9PA
234JARK9RG
242KJZQCUR
25DG6JXSNJ
26ENQVRJLD
273A4Z3M9F
28N7R7WQBB
29UD6HDJAU
30VB8CEDHM
31GG33BF6B
324LWW56MK
33M7TVLZRD
34H9DK8H8T
35CYT3EKMQ
36YVMRTTVH
37EBP92QSK
38QQPGHHB2
39QACNBUNG
404THUYVHB
41Z8RA9NNM
4289GPSYUZ
43TJ5UPBTT
44DSMGHESD
45U9UZNUMU
46X3S729KW
47MMBQU9T9
48F2RJ4P89
492HYZE4NP
50JQEF3ZN7
51M6SWKQGE
52AH653ETQ
53MY8RGFFJ
544D83BCWL
55TVHB92G6
56C9A4FHPR
57T8K9G9WE
58GYZGZJ33
592LYNG4QK
60AAVBZVET
61QMG6Q3RR
62XN9Z7E4X
63NRXTRAK7
64VG9CGG6E
656B45HHYM
66ZPE3H8C9
67Q53PTPSQ
6858P333E5
69S7G2Z57X
70UPHGVCCT
71PX75K44F
72LMJ3K8RU
73JJ2XDBPA
74LZMDPY8T
75DV2QLWLR
76CBAHK8CS
77LAYTVQ5G
7827TRJ5JU
79MP7L4XKU
805HC35KRR
81H8T729PU
82WBKKTE1G
83XDI2ZB3R
84MEDDP534
85GP72B853
86WHQ9PK71
87FL5U9X17
88AHKCXHT4
89FM337LSK
90UZFCCZX9
915I88H19N
92PHQW95S5
93E1E6NUUM
94TML2WUR3
959GKW8PH6
96A8SDC4DZ
9791ES6RAL
98V9IZQAE3
99K5W814V9
100KLGPKQI3