เงื่อนไขในการซื้อ

 • เริ่มจำหน่ายวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.
 • สินค้าจัดจำหน่ายผ่าน WEBSITE ของ THAITICKETMAJOR และจุดจำหน่ายของ THAITICKETMAJOR จำนวน 13 สาขาเท่านั้น
 • จำกัดการซื้อ 2 ชิ้นต่อ 1 ครั้ง
 • ใน 1 คำสั่งซื้อไม่สามารถเลือกซื้อข้าม SET ได้
 • ราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง
 • งาน THE SECRET FANMEET จัดขึ้นจำนวน 2 รอบ ในวันที่ 22 และ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น.
 • ในกรณีที่สั่งซื้อ COLOUR SOUL SECRET - BOXSET VIP หรือ A จะได้เข้าร่วมงาน THE SECRET FAN MEET จำนวน 1 ที่นั่ง ต่อการสั่งซื้อ 1 ชิ้น และสามารถเลือกรอบ และผังที่นั่งสำหรับงาน THE SECRET FANMEET ได้ทันที
 • ในกรณีที่สั่งซื้อ COLOUR SOUL SECRET - BOXSET B หรือ C จะได้รับสิทธิ์เป็นผู้โชคดีเข้าร่วมงาน THE SECRET FAN MEET จำนวน 1 สิทธิ์ ต่อการสั่งซื้อ 1 ชิ้น และสามารถระบุได้แค่รอบงาน THE SECRET FANMEET ที่ต้องการเท่านั้น
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้โชคดีเข้าร่วมงาน THE SECRET FANMEET สามารถติดตามการประกาศผลได้ทาง FACEBOOK FANPAGE ของ THAITICKETMAJOR
 • สามารถรับบัตรแข็งได้ในวันงาน THE SECRET FANMEET พร้อมกับแสดงหลักฐานบัตรประชาชน และเอกสารยืนยันคำสั่งซื้อ ในกรณีที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง จะต้องมอบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามมอบอำนาจเพื่อให้ตัวแทนกระทำการรับบัตรแทน
 • การประกาศผลผู้โชคดีเข้าร่วมงาน ถือเป็นการตัดสิน และสิทธิ์ขาดของทางผู้จัดงานเท่านั้น
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง THAITICKETMAJOR เบอร์โทร 02 262 3456

แชร์หน้านี้