Gypsy Carnival 4  “Treasure Mountain”

คอนเสิร์ต

Gypsy Carnival 4  “Treasure Mountain”

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่ายวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561, 00:01 น.

  • price
    ราคาบัตร1,500 / 1,400 / 1,300 / 1,000 / 999 Early Gypsy / 500
  • ticket-bold-white

    Ticket Status

แชร์
Gypsy Carnival 4  “Treasure Mountain”

ผังการแสดง & รอบการแสดง

ต้นผึ้งฟาร์ม สวนผึ้ง

ราคาบัตร
1,500 / 1,400 / 1,300 / 999 Early Gypsy

วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
16:00บัตรเข้างาน
วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
16:00พื้นที่กางเต้นท์

รายละเอียด
ราคาบัตร ซื้อบัตรระหว่าง
999 บาท (Ticket) 29  พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561
1300 บาท (Ticket) 4  ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2561
1400 บาท (Ticket) 1  มกราคม - 31 มกราคม  2562
1,500 บาท (Ticket) 1 กุมภาพันธ์ - 9 กุมภาพันธ์ 2562