คอนเสิร์ตการกุศล 'ใจประสานใจ' ครั้งที่ 8

คอนเสิร์ต

คอนเสิร์ตการกุศล 'ใจประสานใจ' ครั้งที่ 8

 • calendar-white

  วันที่แสดง วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559

 • pin-linear-white

  สถานที่แสดง โรงละครแห่งชาติ

 • clock-white

  ประตูเปิด ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

 • calendar-sale-white

  วันเปิดจำหน่าย วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559, 10:00 น.

แชร์
คอนเสิร์ตการกุศล 'ใจประสานใจ' ครั้งที่ 8

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559

รายละเอียด

คอนเสิร์ตการกุศล
“ใจประสานใจ” ครั้งที่ 8

บรรเลงโดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร  ( The National Symphony Orchestra)
ควบคุมวงโดย คุณวานิช โปตะวนิช
และการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน  2559
เวลา 14.00 – 17.30 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ

เพลง เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงสุนทราภรณ์ เพลงชรินทร์ นันทนาคร เพลงลูกทุ่ง และเพลงจากละคร Broadway มีอาทิเช่น ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ สุดแสนพิสวาส ล้นเกล้าเผ่าไทย
ทาษเทวี เทวาพาคู่ฝัน หนึ่งในดวงใจ ศกุนตลา เกาะในฝัน พรพรหม Sleepy Lagoon  Maria Tonight
 Hello Dolly etc.

นักร้องกิตติมศักดิ์
อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี คุณรณชาติ บุตรแสนคม คุณสุนทรี เตรยาภรณ์
น.พ.ประเสริฐและคุณพิจิตรา เฮงสกุล

ศิลปินกรมศิลปากร
อ.ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กรมศิลปากร) คุณวาณี จูฑังคะ คุณดวงดาว เถาว์หิรัญ
คุณมานิต ธุวะเศรษฐกุล
นักร้องรับเชิญ  คุณอิสรพงษ์ ดอกยอ
พิธีกร คุณกาญจนปกรณ์ แสดงหาญ