คอนเสิร์ต

MUIDS Battle of the Bands 2023

 • calendar-sale-white

  วันเปิดจำหน่าย Early Bird
  วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566, 10:00 น.
  วันเปิดจำหน่าย
  วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566, 10:00 น.

 • price
  ราคาบัตร1,000 / 700 / 500
 • ticket-bold-white

  Ticket Status ON SALE NOW

แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

เงื่อนไขการเข้าชมการแสดง
1) ในขณะชมไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ บันทึกเสียงและบันทึกวิดีโอใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่อนุญาตให้ live streaming ผ่านทุกช่องทาง
2) ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าภายในพื้นที่รับชมการแสดงโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ผู้เข้าชมสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มได้เฉพาะบริเวณที่กำหนดให้เท่านั้น
3) ไม่อนุญาตให้นำป้ายไฟที่มีขนาดเกิน A4 เข้าภายในพื้นที่รับชมการแสดง
4) ขอความร่วมมือผู้เข้าชมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการรับชมการแสดง
5) ห้ามนำสิ่งเสพติดทุกชนิด วัตถุอันตราย ได้แก่ ของมีคม อาวุธทุกชนิด วัตถุเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด พลุและดอกไม้ไฟเข้าไปในพื้นที่จัดงานโดยเด็ดขาด
6) ห้ามนำลูกโป่ง ลูกบอล (ทั้งลูกโป่งแบบเป่าลมและลูกโป่งอัดก๊าซ) เข้ามาในพื้นที่จัดงานทั้งด้านในและด้านนอกโดยเด็ดขาด
7) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในพื้นที่จัดงานโดยเด็ดขาด
8) ห้ามนำนกหวีด แตร โทรโข่ง และกระบอกลมทุกชนิดเข้าไปในพื้นที่จัดงานโดยเด็ดขาด
9) บัตรรับชมการแสดง หากทำการชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี
10) ห้ามมิให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เข้าชม เว้นแต่จะมาพร้อมกับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

รายละเอียด


MUIDS Battle of the Bands is the highly anticipated annual music competition that showcases the incredible musical talent and creativity of students in our school. This competition provides a unique opportunity for students to showcase their musical abilities and express themselves through their performances. From rock to pop and everything in between, MUIDS Battle of the Bands celebrates all genres of music and the diverse interests and backgrounds of our student body. 
 
Don't miss out on the opportunity to witness our students' musical prowess as they take the stage and give it their all. From electrifying guitar solos to heartwarming ballads, there's something for everyone at MUIDS Battle of the Bands 2023.
 
But the excitement doesn't stop there! After the competition, stay for an unforgettable concert featuring renowned artists from Thailand. Dance the night away and make memories that will last a lifetime.
 
So mark your calendars for April 7th, 2023, and come join us at the prestigious Prince Mahidol Hall. Tickets are limited, so get yours today and be a part of this exciting event. See you there!