คอนเสิร์ตการกุศล Musical…Musicals #5

คอนเสิร์ต

คอนเสิร์ตการกุศล Musical…Musicals #5

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่ายวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558, 10:00 น.

  • price
    ราคาบัตร
  • ticket-bold-white

    Ticket Status

แชร์
คอนเสิร์ตการกุศล Musical…Musicals #5
?rel=0&autoplay=1" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen >

ผังการแสดง & รอบการแสดง

seat_zone_2861
วันที่แสดง
เวลา
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558

นักเรียน นักศึกษาไม่เกิน ปริญญาตรี ลดเหลือ 800 บาท (เฉพาะราคา 1,000 บาทเท่านั้น)
(แสดงบัตรนักเรียนนักศึกษาที่จุดจำหน่ายบัตรของTTM)
หมดเขต วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558

รายละเอียด

คอนเสิร์ตการกุศล Musical…Musicals #5
10 พฤษภาคม 2558 รอบ 14.00 และ 19.30 น. ณ M Theatre (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่)

จัดโดย มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สุดาพิมพ์ โพธิภักติ (จ๋า) เพื่อนำรายได้มาใช้ในโครงการผ่าตัด 20,000บาท ต่อ 1 ชีวิตเด็ก “โครงการ ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ ครบ60พรรษา ในปีพ.ศ.2558”

คอนเสิร์ตการกุศล Musical…Musicals  เป็นคอนเสิร์ตการกุศล ที่นำเพลงไพเราะจาก Broadway Musicals มาร้องทั้งหมด กว่า 20 บทเพลง โดยนักร้องนักแสดง 17 คน ได้แก่ สุดาพิมพ์ โพธิภักติ, ธานี พูนสุวรรณ, เทพธนะ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, กานดา วิทยานุภาพยืนยง, จิตสุภา วัชรพล, อรรถพล ชัยศิริ (ตี๋ the Voice), เพลงประพันธ์ กิ่งทอง (กีต้าร์ the Voice), ภควัต วงศ์ไทย, รชฎ กลับประทุม, พลอยนภัส ชื่นประดิษฐ์, ณพชร ว่องชาญกิจ (พดด้วง), ภัทรวิทย์ อิศรานนท์, กรชนก ชายะพงศ์, นพร วัฒนเกษม, ชมพรรษ รัตนพันธุศรี, ธูปหอม สุพรรโณภาส และนักร้องรับเชิญ สุวีระ บุญรอด (คิว วงฟลัวร์)

เพลงที่จะมาแสดง อาทิเช่น 9 to 5 (9 to 5), With One Look (Sunset Boulevard), I Honestly Love You (The Boy from Oz), Cell Block Tango (Chicago), Bali Ha’I และ I'm Gonna Wash That Man Right Outa My Hair (South Pacific)

บัตรคอนเสิร์ตจำหน่ายในราคา  3,000, 2,500, 2,000, 1,500, 1,000 บาท และ 800 บาท สำหรับนักเรียนนักศึกษา (แสดงบัตรนักเรียนนักศึกษาที่จุดจำหน่ายบัตรของTTM)

ซื้อบัตรได้ที่  THAITICKETMAJOR ทุกสาขา , www.thaiticketmajor.com หรือ Call Center  02-2623456

รายชื่อนักแสดง
สุดาพิมพ์ โพธิภักติ ธานี พูนสุวรรณ
   
เทพธนะ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กานดา วิทยานุภาพยืนยง
   
จิตสุภา วัชรพล อรรถพล ชัยศิริ (ตี๋ the Voice)
   
เพลงประพันธ์ กิ่งทอง (กีต้าร์ the Voice) พลอยนภัส ชื่นประดิษฐ์
   
ณพชร ว่องชาญกิจ (พดด้วง) ภควัต วงศ์ไทย
   
รชฎ กลับประทุม ภัทรวิทย์ อิศรานนท์
   
ชมพรรษ รัตนพันธุศรี กรชนก ชายะพงศ์
   
นพร วัฒนเกษม ธูปหอม สุพรรโณภาส
   
นักร้องรับเชิญ
 
สุวีระ บุญรอด (คิว วงฟลัวร์)

ติดตามความเคลื่อนไหว หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/musicalmusicals

TTM UPDATE

ดูเพิ่มเติม