รางวัลชีวิต...พรพิรุณ

คอนเสิร์ต

รางวัลชีวิต...พรพิรุณ

 • calendar-white

  วันที่แสดง วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

 • pin-linear-white

  สถานที่แสดง ศาลาเฉลิมกรุง

 • clock-white

  ประตูเปิด ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

 • calendar-sale-white

  วันเปิดจำหน่ายวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562, 10:00 น.

 • price
  ราคาบัตร1,000
 • ticket-bold-white

  Ticket Status

แชร์
รางวัลชีวิต...พรพิรุณ

ผังการแสดง & รอบการแสดง

seat_zone_4906

ศาลาเฉลิมกรุง

ราคาบัตร
1,000

วันที่แสดง
เวลา
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

รายละเอียด

คอนเสิร์ต “รางวัลชีวิต...พรพิรุณ”
6 ศิลปินแห่งชาติ สุเทพ – เศรษฐา – สุประวัติ - จินตนา - วิรัช - ศุภชัย
นำทีมนักร้องคุณภาพแห่งวงการเพลงลูกกรุงร่วมถ่ายทอดบทเพลง
ครูสุคนธ์ พรพิรุณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) ปี 2561

ศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดคอนเสิร์ตเชิดชูครูเพลง ครูสุคนธ์ พรพิรุณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) ปี 2561 ขึ้น ในคอนเสิร์ต “รางวัลชีวิต พรพิรุณ” วันอาทิตย์ 29 กันยายน 2562 รอบ 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง

สุคนธ์ พรพิรุณ หรือ “พรพิรุณ” คือชื่อที่ครูสมาน กาญจนะผลิน(ศิลปินแห่งชาติ) ได้ตั้งให้เพื่อใช้ในการ ประพันธ์เพลง ครูพรพิรุณ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2478 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการแต่งเพลงตั้งแต่อายุ 14 ปี โดยเริ่มจากปี 2492 เป็นผู้เขียนเพลงไทยสากลเพลงแรก “มนต์จันทร์” ให้กับคณะละครวิทยุ “พันตรีศิลปะ” จากนั้น ในปี 2503 ครูพรพิรุณเป็นนักแต่งเพลงอิสระเต็มตัว แต่งเพลงส่งครูสมาน กาญจนะผลิน ต่อมาในปี 2504 ได้เข้าทํางานใน วงสุนทราภรณ์เป็นนักแต่งเพลงร่วมกับครูเอื้อ สุนทรสนาน มีผลงานเพลงดังประดับไว้ในวงการเพลงมากมาย ครูพรพิรุณเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในการอ่านโน้ตปากเปล่าได้ทุกบันไดเสียง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องดนตรีใดๆ เป็นนักประพันธ์เพลงทั้งคําร้องและทํานองซึ่งมีผลงานปรากฏในงานเพลงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเพลงปลุกใจ เพลงศาสนา เพลงเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพลงประจําหน่วยงาน ในปี 2508 ครูพรพิรุณได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานฯ ในเพลง “ขอปันรัก” ขับร้องโดย เสกสรรค์ กุสุมภ์ ผู้เป็นน้องชาย และยังมีผลงานการประพันธ์มากกว่า 3,500 เพลง อาทิ คิมหันต์พิศวาส, อยากรักคนที่พลาดรัก, รอยมลทิน, ขอให้เหมือนเดิม, รางวัลชีวิต, ฝนหยาดสุดท้าย, ใครก็ได้ถ้ารักฉันจริง, ผิดด้วยหรือถ้าเราจะรักกัน, ใจชายใจหญิง, กว่าจะรักกันได้, ฉันยังคอย, หาดผาแดง, คนใจมาร เป็นต้น

คอนเสิร์ต “รางวัลชีวิต...พรพิรุณ” รวมผลงานเพลงการประพันธ์ของ ครูสุคนธ์ พรพิรุณ ผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ด้านการประพันธ์เพลง โดยนำชื่อเพลงดัง “รางวัลชีวิต” ซึ่งเป็นผลงานเพลงที่ครูพรพิรุณได้แต่งไว้ มาตั้งเป็นชื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ด้วยผลงานเพลงของครูพรพิรุณที่ได้สร้างสรรค์ประดับไว้ในวงการเพลงลูกกรุงมาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึง ปัจจุบันนั้น ส่งผลให้ ครูสุคนธ์ พรพิรุณ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) ปี 2561 จึงเป็นรางวัลชีวิตที่ควรค่ายิ่งแก่ครูเพลง “พรพิรุณ” โดย ศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันจัดคอนเสิร์ตเชิดชูครูเพลง “รางวัลชีวิต...พรพิรุณ” ขึ้น ในวันอาทิตย์ 29 กันยายน 2562 รอบ 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง​ ถ่ายทอดบทเพลงโดยนักร้องคุณภาพมากมาย ที่มาร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงอันไพเราะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากปลายปากกาของครูพรพิรุณ นำโดย 6 ศิลปินแห่งชาติ สุเทพ วงศ์กำแหง เศรษฐา ศิระฉายา สุประวัติ ปัทมสูต จินตนา สุขสถิตย์ วิรัช อยู่ถาวร ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ และนักร้องคุณภาพ วินัย พันธุรักษ์ ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ศรีไศล สุชาติวุฒิ ศรวณี โพธิเทศ โฉมฉาย อรุณฉาน อุมาพร บัวพึ่ง จิตติมา เจือใจ ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ชรัมภ์ เทพชัย พรหมเทพ เทพรัตน์ พิธีกร นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ – กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ บรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ) รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำมอบเป็น ค่ารักษาพยาบาล ครูสุคนธ์ พรพิรุณ(ศิลปินแห่งชาติ) ต่อไป บัตรราคา 1,000 บาท ทุกที่นั่ง จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456 หรือ www.thaiticketmajor.com