แปลรักฉันด้วยใจเธอ เต๋+โอ้เอ๋ว Fan Meeting

คอนเสิร์ต

แปลรักฉันด้วยใจเธอ เต๋+โอ้เอ๋ว Fan Meeting

 • calendar-white

  วันที่แสดง คืนเงินและรอยืนยันวันจัดงานใหม่อีกครั้ง

 • pin-linear-white

  สถานที่แสดง -

 • clock-white

  ประตูเปิด -

 • calendar-sale-white

  วันเปิดจำหน่าย-

 • price
  ราคาบัตร-
แชร์
แปลรักฉันด้วยใจเธอ เต๋+โอ้เอ๋ว Fan Meeting
-

ผังการแสดง & รอบการแสดงรายละเอียด

แปลรักฉันด้วยใจเธอ เต๋+โอ้เอ๋ว Fan Meeting (โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ)

ลูกค้าสามารถทำเรื่องคืนเงิน แปลรักฉันด้วยใจเธอ เต๋+โอ้เอ๋ว Fan Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 ดังนี้

ชำระเงินสด : (ลูกค้าโอนเงินผ่าน Application K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet และลูกค้าที่ซื้อผ่านโลตัส, บิ๊กซี ชำระด้วยบัตรเครดิต/ เดบิต) ลูกค้าจะได้รับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 15 วันทำการ หลังจาก TTM ได้รับบัตรคืน

 1. คืนบัตรการแสดงที่บูธ Thaiticketmajor 
 2. (ตรวจสอบบูทที่เปิดทำการ https://corporate.thaiticketmajor.com/outlet-location.php#heading-1)

 3. คืนบัตรทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนมี tracking number เท่านั้น) กรณีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางมาคืนด้วยตัวเอง

หลักฐานการทำเรื่องคืนเงิน

 1. บัตรแข็ง หรือบัตรกระดาษ หรือใบเสร็จชำระเงินตัวจริง
 2. บัตรประชาชนผู้ซื้อ (สำเนาบัตร หากคืนทางไปรษณีย์)
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีสำหรับทำการคืนเงิน

หากผู้ซื้อไม่สามารถดำเนินการคืนบัตรเองได้ ต้องมีเอกสารมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ ที่ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นกำกับ
 2. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (สำเนาบัตร หากคืนทางไปรษณีย์)

 
ชำระผ่านบัตรเครดิต/ เดบิต :
Thaiticketmajor จะทำการคืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต/ เดบิตที่ใช้ชำระภายใน 2 รอบบิล หลังจากได้รับบัตรคืน

 1. คืนบัตรการแสดงที่บูธ Thaiticketmajor 
 2. (ตรวจสอบบูทที่เปิดทำการ https://corporate.thaiticketmajor.com/outlet-location.php#heading-1)

 3. คืนบัตรทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนมี tracking number เท่านั้น) กรณีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางมาคืนด้วยตัวเอง

หลักฐานการทำเรื่องคืนเงิน

 1. บัตรแข็ง หรือบัตรกระดาษ หรือใบเสร็จชำระเงินตัวจริง
 2. บัตรประชาชนผู้ซื้อ (สำเนาบัตร หากคืนทางไปรษณีย์)

หากผู้ซื้อไม่สามารถดำเนินการคืนบัตรเองได้ ต้องมีเอกสารมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ ที่ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นกำกับ
 2. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (สำเนาบัตร หากคืนทางไปรษณีย์)

ส่งบัตรพร้อมหลักฐานตามที่อยู่ดังนี้
จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริการลูกค้า (คืนบัตรแปลรักฉันด้วยใจเธอ เต๋+โอ้เอ๋ว Fan Meeting)
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

------------------------------------------------------------------------

แปลรักฉันด้วยใจเธอ เต๋+โอ้เอ๋ว Fan Meeting (LIVE STREAMING)

** ลูกค้าที่มี Code เข้าชมงาน แปลรักฉันด้วยใจเธอ เต๋+โอ้เอ๋ว Fan Meeting อยู่แล้ว สามารถเก็บ Code เดิมไว้เข้าชมในรอบวันแสดงใหม่ได้ **
ลูกค้าที่ไม่สะดวกชมการแสดงในกำหนดการใหม่ สามารถทำเรื่องคืนเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 ดังนี้
(หากลูกค้าไม่ดำเนินการขอคืนเงินภายในวันที่กำหนดจะถือว่าลูกค้ายืนยันการรับชม  live streaming ในรอบการแสดงใหม่)
 
ชำระเงินสด : (ลูกค้าโอนเงินผ่าน Application K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet และลูกค้าที่ซื้อผ่านโลตัส, บิ๊กซี ชำระด้วยบัตรเครดิต/ เดบิต)
ให้ลูกค้า Reply อีเมลที่ได้รับ code เข้าชม live streaming พร้อมรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ผู้ซื้อ
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีสำหรับทำการคืนเงิน
ลูกค้าจะได้รับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 15 วันทำการ
 
ชำระผ่านบัตรเครดิต/ เดบิต :
ให้ลูกค้า Reply อีเมลที่ได้รับ code เข้าชม live streaming พร้อมรายละเอียดดังนี้
 1. ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ผู้ซื้อ
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ
Thaiticketmajor จะทำการคืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต/ เดบิตที่ใช้ชำระภายใน 2 รอบบิล

shopping-bag MERCHANDISE NEW ARRIVAL

ดูเพิ่มเติม

travel-man TRAVEL PACKAGE SPECIAL DEALS

ดูเพิ่มเติม