คอนเสิร์ต

WE ARE FOREVER FANCON

แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

TRUE ICON HALL, 7th FLOOR, ICONSIAM

ราคาบัตร
6,000 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,000

วันที่แสดง
เวลา
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567
18:00 Sold out
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567
18:00 Sold out

Live Streaming by TTM LIVE

ราคาบัตร
1,200 บาท (Link และ Code รับชม LIVE STREAMING + RERUN)
1,220 บาท (Link และ Code รับชม LIVE STREAMING + RERUN) + บัตรพลาสติกที่ระลึก

วันที่แสดง
เวลา
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567

RERUN by TTM LIVE

ราคาบัตร
900 บาท (Link และ Code รับชม RERUN)
920 บาท (Link และ Code รับชม RERUN) + บัตรพลาสติกที่ระลึก

วันที่แสดง
เวลา
(Rerun) รอบการแสดงวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น.
วันที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. (GMT+7)
– วันที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 23.59 น. (GMT+7)
(Rerun) รอบการแสดงวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น.
วันที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. (GMT+7)
– วันที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 23.59 น. (GMT+7)

รายละเอียด

ชื่อคอนเสิร์ต : WE ARE FOREVER FANCON
นักแสดง :


 
ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ (ปอนด์)   / ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน (ภูวิน)
ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์  (วินนี่) / กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์  (สตางค์)
ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์ (อู๋) / ธราธร จันทรวรกาญจน์  (บูม)
ณฐริศร์ วรกรเลิศสิทธิ์  (มาร์ค) / ปูน มิตรภักดี (ปูน)
วันแสดง : วันศุกร์ที่ 16 และวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567
สถานที่จัดงาน : TRUE ICON HALL, 7th FLOOR, ICONSIAM
ประตูเปิด ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Group Photo : (รอบวันเสาร์ที่ 17 ส.ค.) : 14.00 น.
Fan Benefits Group Photo (รอบวันเสาร์ที่ 17 ส.ค.) : 15.00 - 17.00 น.     
ประตูเปิด : 17.00 น.
เวลาแสดง : 18.00 น.
Fan Benefits Hi-Touch & Hi-Bye : 21.00 – 22.15 น.
บัตรราคา : 6,000 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,000 บาท


 
สิทธิพิเศษ
หมายเหตุ: 
1. *ลูกค้าบัตร 6,000 / 5,000 และ 4,500 บาท ได้รับสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อสินค้า GMMTV Official Merchandise ล่วงหน้า และรับสินค้าที่บูธหน้างานในช่องทางพิเศษได้ทันที (รายละเอียดและขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง)
2. ระบบจะทำการ Random และประกาศรายชื่อผู้ได้รับ Private Photo 8:1 สำหรับบัตร 6,000 บาท, OFFICIAL POSTER (Signed) สำหรับบัตร 5,000 / 4,500 และ 4,000 บาท ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 ทางโซเชียลมีเดียของ GMMTV
3. **ผู้ที่ซื้อบัตรราคา 6,000 บาท ที่ได้รับสิทธิ์ Private Photo 8:1 แล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์ Group Photo 8:4
4. กิจกรรม Private Photo และ Group Photo 
4.1 รอบวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 : กิจกรรม Private Photo และ Group Photo จะเริ่มหลังจบการแสดง
 - ผู้ที่ซื้อบัตร 6,000 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 และ 3,000 บาท ที่ได้รับสิทธิ์ Private Photo และ Group Photo ที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม ต้องนำบัตรเข้างาน มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ที่บริเวณหน้างาน ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.30* น. โดยจะเริ่มกิจกรรมถ่ายภาพจะเริ่มหลังจากจบการแสดง
(*หากไม่ลงทะเบียนในเวลาดังกล่าว และเข้าภายในฮอลล์ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ แต่สามารถเข้าชมโชว์ได้ตามปรกติ)
4.2 รอบวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 : กิจกรรม Private Photo และ Group Photo จะเริ่มก่อนการแสดง
 - ผู้ที่ซื้อบัตร 6,000 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 และ 3,000 บาท ที่ได้รับสิทธิ์ Private Photo และ Group Photo ที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม ต้องนำบัตรเข้างาน มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ที่บริเวณหน้างาน ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00* น. โดยจะเปิดให้เข้าภายในฮอลล์ ในเวลา 14.00 น. และเริ่มกิจกรรมถ่ายภาพ ในเวลา 15.00 น.
(*หากไม่ลงทะเบียนในเวลาดังกล่าว และเข้าภายในฮอลล์ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ แต่สามารถเข้าชมโชว์ได้ตามปรกติ)
- เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมถ่ายภาพ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถอยู่ในฮอลล์ต่อได้จนถึงเวลาเริ่มงานแสดง
5. กิจกรรม Hi-Touch สำหรับผู้ที่ซื้อบัตร 6,000 และ 5,000 บาท ของทั้ง 2 รอบการแสดง จะเริ่มหลังการแสดงจบ
6. Official Poster พร้อมลายเซ็นจริงของศิลปิน จะรับกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนที่หน้างาน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Signed Official Poster แล้ว จะไม่ได้รับ Official Poster (แบบไม่มีลายเซ็น)
7. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ร่วมถ่ายภาพกับศิลปิน แต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมทันในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
8. ระหว่างการแสดง ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้บันทึกวิดีโอ หรือถ่ายทอดสดภาพและเสียง (LIVE) ด้วยอุปกรณ์ทุกชนิดผ่านช่องทางหรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ หากมีการฝ่าฝืนและถูกจับได้ ทีมงานขอสงวนลิขสิทธิ์ในการลบภาพ วิดีโอ และเสียงที่บันทึกไว้ รวมถึงเชิญผู้ที่ฝ่าฝืนออกจากพื้นที่ทันที
9. ไม่อนุญาตให้นำสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์ทางการค้า
10. โปรดระวังมิจฉาชีพที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การรับจองสิทธิ์, การซื้อ-ขายสิทธิ์นอกระบบ, การแอบอ้างเป็นพนักงานบริษัทฯ เป็นต้น
11. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือกติกาต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของทีมงาน
 
ระเบียบการเข้างาน 
1. ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ร่วมถ่ายภาพกับศิลปิน 
· รอบวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 : นำบัตรเข้างาน มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ต่างๆ ที่ท่านจะได้รับ ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.30 น. หากไม่ลงทะเบียนในเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ (แต่สามารถเข้าชมโชว์ได้ตามปรกติ)
· รอบวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 : นำบัตรเข้างาน มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ต่างๆ ที่ท่านจะได้รับ ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น. หากไม่ลงทะเบียนในเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ (แต่สามารถเข้าชมโชว์ได้ตามปรกติ)
2. ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าภายในงาน 
3. ไม่อนุญาตให้นำอาวุธ หรือของมีคมทุกชนิดเข้าภายในงาน
4. ไม่อนุญาตให้ใช้แฟลชในการถ่ายภาพ
5. ไม่อนุญาตให้นำเลนส์ซูม ( Tele Zoom ) ระยะ 70-200 / 70-300/ 300-400 / 600 (แต่เลนส์ซูม 24-105 หรือ18-135 สามารถนำเข้าภายในงานได้)
6. ไม่อนุญาตให้บันทึกวิดีโอ , บันทึกเสียง , การถ่ายทอดสดภาพและเสียง (LIVE) ภายในงานด้วยอุปกรณ์ทุกชนิดผ่านช่องทางหรือแอปพลิเคชั่นต่างๆได้ 
     ** หากมีการผ่าฝืนระเบียบข้างต้น ทีมงานขอสงวนลิขสิทธิ์ในการลบภาพ วิดีโอ และเสียงที่บันทึกไว้ รวมถึงเชิญผู้ฝ่าฝืนออกจากงานทันที
7. ไม่อนุญาตให้นำป้ายทุกชนิดทุกขนาด ชูระหว่างการแสดง เพราะจะมีผลกระทบในการรับชมการแสดงของผู้ชมที่อยู่ด้านหลังของท่าน
หมายเหตุ : ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกฎกติกาตามความเหมาะสม LIVE STREAMING & RERUN
 
การรับชม : ผ่าน TTM LIVE
บัตรราคา  :
1,200 / 900 บาท (ลิ้งค์และโค้ดรับชม) 
(กรณีต้องการรับบัตรพลาสติกที่ระลึก ชำระเพิ่ม 30 บาท /ใบ)
วันแสดง : วันศุกร์ที่ 16 และวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567
เวลาแสดง :
6 p.m. (Bangkok, Jakarta)
7 p.m. (Beijing, Manila)
8 p.m. (Tokyo, Seoul)
4 a.m. (Los Angeles) 
7 a.m. (New York)
8 a.m. (São Paulo)
12 p.m. / Noon (London)
1 p.m. (Paris)

สิทธิพิเศษ
 
หมายเหตุ: 
- ทีมงานจะจัดส่ง E-Photo Set ผ่านทางอีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าชม Live Streaming ภายในวันที่ 13 กันยายน 2567
- ราคาบัตรยังไม่รวมค่าบริการไทยทิคเก็ตเมเจอร์ใบละ 30 บาท และค่าบัตรพลาสติกที่ระลึกและค่าขนส่ง
 
เงื่อนไขสำหรับบัตรชม Live Streaming
1. จำกัดการซื้อสูงสุด 20 ใบต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง
2. สำหรับการซื้อบัตรผ่านทุกช่องทาง ลูกค้าจะได้รับลิงก์และโค้ดสำหรับเข้าชมการแสดงสดทางอีเมลที่ลง
3. ทะเบียนไว้กับไทยทิคเก็ตเมเจอร์ภายใน 24 ชั่วโมง โปรดตรวจสอบอีเมลของท่าน หากไม่ได้รับอีเมลภายในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อ โทร. 02 2623456 ราคาบัตร 1 ใบ สำหรับรับชม Live Streaming ตามรอบที่เลือกซื้อ ในวันที่ 16 และ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น. (GMT+7) และ รับชมการแสดงย้อนหลัง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. (GMT+7) – 5 กันยายน 2567 เวลา 23.59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 300 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม 
4. ราคาบัตรยังไม่รวมค่าบริการไทยทิคเก็ตเมเจอร์ใบละ 30 บาท
5. การซื้อ/จองที่แสดงสถานะ "Purchase" ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้
 
ข้อควรรู้สำหรับการรับชม Live Streaming
1. สามารถรับชม Live Streaming ผ่านลิ้งค์และโค้ดที่ส่งไปในอีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งตอนซื้อบัตร
2. 1 โค้ด สามารถเข้าสู่ระบบได้ครั้งละ 1 อุปกรณ์ในเวลาเดียวกันเท่านั้น
3. สามารถเลือกรับชมผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และสมาร์ททีวี
4. กรุณาอัพเดทเบราว์เซอร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
5. ความละเอียดวีดีโอสูงสุด 1080p
6. เพื่อความต่อเนื่องในการรับชม ควรใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตขั้นต่ำ 10Mbps การใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะ อาจทำให้การรับชมไม่ต่อเนื่อง แม้ความเร็วอินเทอร์เน็ตจะมากกว่า 10Mbps
7. ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ เผยแพร่ซ้ำ และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางอื่นนอกจาก www.thaiticketmajor.com
8. ประสบการณ์การรับชม รวมถึงคุณภาพของภาพและเสียง อาจขึ้นอยู่กับคุณภาพเครือข่าย/สภาพแวดล้อมของผู้ใช้และปัจจัยภายนอกอื่นๆ
 
จำหน่ายบัตร : วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567  เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ซื้อบัตรได้ที่ : ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา,  www.thaiticketmajor.com, และ Call center  โทร 0-2262-3456
รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaiticketmajor.com
Facebook / Instagram / X  / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV

RECENTLY
VIEWED