Hirono Bangkok Art Exhibition & Event Early Bird Ticket

เอ็กซิบิชั่น

Hirono Bangkok Art Exhibition & Event
Early Bird Ticket

 • calendar-white

  วันที่แสดง วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

 • pin-linear-white

  สถานที่แสดง Centralworld Outdoor Square A&B

 • clock-white

  ประตูเปิด -

แชร์
Hirono Bangkok Art Exhibition & Event Early Bird Ticket

ผังการแสดง & รอบการแสดง

Centralworld Outdoor Square A&B

ราคาบัตร
5,800 บาท

วันที่แสดง
เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ
- ราคาบัตรยังไม่รวมค่าบริการไทยทิคเก็ตเมเจอร์ใบละ 30 บาท
- การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต,บัตรเดบิต, True Wallet, Alipay, WeChat Pay  (มีค่าธรรมเนียม Convenience Fee 3%) K Pay Plus, BBL iBanking (มีค่าธรรมเนียม Convenience Fee 0.5%)

รายละเอียด

ชื่องาน Hirono Bangkok Art Exhibition & Event  Early Bird Ticket
วันที่เปิดให้เข้าชม
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 10.00-15.00 น.
เปิดให้เข้าชมรอบละ 40 ท่าน โดยแบ่งเป็นรอบดังนี้
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
สถานที่ Centralworld Outdoor Square A&B
วันที่จำหน่ายบัตร วันที่ 21 มิถุนายน 2567 กดคิว 9:00 น. เปิดจำหน่าย เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ราคาบัตรและสิทธิพิเศษ
บัตร Early Bird ราคา 5,800 บาท (ราคาบัตรยังไม่รวมค่าบริการจาก Thaiticketmajor ใบละ 30 บาท)
ทุกท่านที่ซื้อบัตรจะได้รับ
1. ชุด Early Bird Set ประกอบไปด้วย
- MUAY THAI T-shirt Thailand Limited (ไซส์ Size M อก 48)
- MUAY THAI Canvas Bag Thailand Limited
- Hirono Elephant in the Room Figure Thailand Limited
- Hirono is coming black denim with curved brim hat
 
พร้อมรับของขวัญพิเศษ Exclusive Thailand Gift Hirono is coming Thailand Limited Tinplate Badge Set
 
2. ได้รับสิทธิ์เป็น 400 ท่านแรกในการเข้าเยี่ยมชมและซื้อของในงาน Hirono Bangkok Art Exhibition & Event
ช่องทางการขายบัตร www.thaiticketmajor.com
จำนวนที่เปิดขาย 400 ใบ
ช่องทางการชำระเงิน
1. บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (Convenience fee 3%)
2. ชำระผ่านแอปพลิเคชัน K Pay Plus, BBL iBanking (Convenience fee 0.5%), True Money, Alipay, WeChat pay (Convenience fee 3%)
วิธีการซื้อบัตร
1. ลูกค้าต้องทำการสมัครสมาชิก Thaiticketmajor และเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
2. เลือก Hirono Bangkok Art Exhibition & Event และกด Buy Now
3. กรอกเลขบัตรประชาชน ซึ่งหากถึงขั้นตอนนี้ ลูกค้าจะต้องทำรายการให้เสร็จโดยที่ไม่กด Refresh, Back หรือกดออก ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถใช้เลขบัตรประชาชนเดิมได้อีก ซึ่งหากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขเลขบัตรประชาชนอีกเช่นกัน และระบบไม่อนุญาตให้สามารถใช้เลขพาสปอร์ตในการลงทะเบียนซื้อบัตรได้
4. กดยอมรับ Terms and conditions
5. เลือกรอบ และจำนวนบัตร (1 บัญชีผู้ใช้สามารถเลือกได้สูงสุด 1 รอบเท่านั้น) โดยที่ลูกค้าจะต้องทำการจ่ายเงินภายใน 8 นาที
6. ใส่ชื่อและนามสกุลที่จะปรากฏบนหน้าบัตร E Ticket ซึ่งชื่อดังกล่าวจะต้องตรงกับชื่อของเจ้าของเลขบัตรประชาชนที่ถูกกรอกมาในข้อที่ 3 เท่านั้น
7. หากชำระเงินเรียบร้อยจะได้รับ E Ticket ซึ่งสามารถตรวจสอบได้บนหน้า "My Ticket" โดยที่ E Ticket จะมีชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประชาชน 6 ตัวท้ายเท่านั้น
เงื่อนไข
1.Hirono Bangkok Art Exhibition & Event Early Bird Ticket ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. จะเป็นการขายบัตรผ่าน www.thaiticketmajor.com เท่านั้น เพื่อรับสิทธิ์เป็น 400 ท่านแรกที่ได้สิทธิ์เข้าชมงาน Hirono Bangkok Art Exhibition & Event โดยจะแบ่งรอบในการเข้าชมร้านออกเป็น 10 รอบ รอบละ 40 ท่าน ซึ่งแต่ละรอบมีเวลาช้อปปิ้งในร้าน 30 นาที และ 1 ท่านสามารถจองคิวได้ 1 สิทธิ์ตลอดรายการเท่านั้น
*สินค้ามีจำนวนจำกัด รูปแบบการซื้อจะเป็นแบบ first come first serve*
2.กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุล (ตามบัตรประชาชน) และเลขบัตรประชาชนให้ตรงกับบัตรประชาชน พร้อมเลือกรอบที่สะดวกในการเข้าชมร้านและซื้อสินค้า และจะไม่สามารถใช้เลขพาสปอร์ตในการลงทะเบียนซื้อบัตรได้
3.ขอความกรุณามาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที เพื่อแสดงตัวตนก่อนซื้อสินค้าดังกล่าว และตรวจสอบ QR Code ในวัน-เวลา และสาขาที่กำหนด เช่น ท่านที่ลงทะเบียน รอบ 10.30-11.00 น. ควรมาแสดงตัวตนเวลา 10.00 น. และหากมาสายกว่า 10.30 น. จะขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการเข้าร้านทันที และขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เปิดเอกสาร(E Ticket) จากหน้าเว็บไซต์ Thaiticketmajor.com เท่านั้น 
4.สิทธิ์ในการเข้าชมสำหรับท่านที่มีชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประชาชน ตรงกับบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับชื่อและเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ โดยต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง หรือผ่านแอปพลิเคชันของทางรัฐบาล (ThaiID) มาแสดงเพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้น
5.ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ไม่ว่าจะเกิดจากการกรอกข้อมูลที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชนหรือไม่แสดงตน 30 นาทีก่อนรอบที่ลงทะเบียน จะถือว่าสละสิทธิ์
6.ผู้จัดจะไม่ทำการสำรองสิทธิ์ หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่มาแสดงตนในวันงาน
7.สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งของ เงิน หรือแทนด้วยสิ่งอื่นได้
8.ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้างานทุกกรณี
9.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการซื้อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
รายละเอียดงาน
1.Hirono Bangkok Art Exhibition & Event Early Bird Ticket ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. จะเป็นการขายบัตรผ่าน www.thaiticketmajor.com เท่านั้น เพื่อรับสิทธิ์เป็น 400 ท่านแรกที่ได้สิทธิ์เข้าชมงาน Hirono Bangkok Art Exhibition & Event โดยจะแบ่งรอบในการเข้าชมร้านออกเป็น 10 รอบ รอบละ 40 ท่าน ซึ่งแต่ละรอบมีเวลาช้อปปิ้งในร้าน 30 นาที และ 1 ท่านสามารถจองคิวได้ 1 สิทธิ์ตลอดรายการเท่านั้น
*สินค้ามีจำนวนจำกัด รูปแบบการซื้อจะเป็นแบบ first come first serve*
2.กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุล (ตามบัตรประชาชน) และเลขบัตรประชาชนให้ตรงกับบัตรประชาชน พร้อมเลือกรอบที่สะดวกในการเข้าชมร้านและซื้อสินค้า และจะไม่สามารถใช้เลขพาสปอร์ตในการลงทะเบียนซื้อบัตรได้
3.ขอความกรุณามาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที เพื่อแสดงตัวตนก่อนซื้อสินค้าดังกล่าว และตรวจสอบ QR Code ในวัน-เวลา และสาขาที่กำหนด เช่น ท่านที่ลงทะเบียน รอบ 10.30-11.00 น. ควรมาแสดงตัวตนเวลา 10.00 น. และหากมาสายกว่า 10.30 น. จะขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการเข้าร้านทันที และขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เปิดเอกสาร(E Ticket) จากหน้าเว็บไซต์ Thaiticketmajor.com เท่านั้น 
4.สิทธิ์ในการเข้าชมสำหรับท่านที่มีชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประชาชน ตรงกับบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับชื่อและเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ โดยต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง หรือผ่านแอปพลิเคชันของทางรัฐบาล (ThaiID) มาแสดงเพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้น
5.ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ไม่ว่าจะเกิดจากการกรอกข้อมูลที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชนหรือไม่แสดงตน 30 นาทีก่อนรอบที่ลงทะเบียน จะถือว่าสละสิทธิ์
6.ผู้จัดจะไม่ทำการสำรองสิทธิ์ หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่มาแสดงตนในวันงาน
7.สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งของ เงิน หรือแทนด้วยสิ่งอื่นได้
8.ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้างานทุกกรณี
9.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการซื้อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ช่องทางการจำหน่าย :

 • WebsiteWebsite