วิธีการซื้อบัตรทาง เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com

วิธีการซื้อบัตร วิธีการชำระเงิน วิธีการรับบัตร

 1. เข้าสู่ระบบ/ สมัครสมาชิก
 2. เลือกงานแสดง (คลิกซื้อที่ปุ่ม Buy Now) จากนั้น เลือกรอบ / โซน / แถว / ที่นั่ง
 3. ยืนยันที่นั่ง
 4. เลือกวิธีการชำระเงิน และจัดส่ง
 5. ยืนยันการชำระเงินและการจัดส่ง
 6. ชำระผ่านบัตรเครติต เข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัยหรือ
 7. ชำระเงินสดและเอทีเอ็ม เข้าสู่หน้าใบยืนยันรายการสั่งซื้อ

 1. ชำระผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด, วีซ่าการ์ด

  หรือ
 2. ชำระผ่าน บัตรบีเฟิร์ต (ธ.กรุงเทพ)

  หรือ
 3. ชำระเงินสดผ่านทาง "ใบฝากชำระ"
  - เคาน์เตอร์ และตู้ ATM ธ.กรุงเทพ
  - เคาน์เตอร์ และตู้ ATM ธ.กสิกรไทย
  - Cen Pay
  (Family Mart, Tops Market, B2S, Central, Robinson, OfficeMate)
  - เอ็มเปย์ สเตชั่น
  (AIS Shop, Telewiz)
  - mPay
  (โทรศัพท์มือถือ ระบบ GSM advance และ One-2-Call กด *500*300* order no. # โทรออก

  - Just pay (TOT)
  - ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
  - เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ
  - Big C
 4. ชำระผ่านทางมือถือ
  - K Pay Plus
  - Line Pay

*กรุณาชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
หลังจากทำการจอง*


 • จัดส่งบัตรโดยทางจดหมาย จัดส่งบัตรโดยบริการขนส่งในประเทศไทย ภายใน 10 วันทำการ หรือ หากบางงานใช้เป็นบัตรพลาสติกและยังอยู่ในระหว่างการผลิต ท่านจะได้รับบัตรช้ากว่าที่กำหนด

  หรือ
 • รับบัตรด้วยตนเอง
  ที่จุดจำหน่าย Thaiticketmajor 15 สาขาหลัก ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่แจ้งไว้ในใบยืนยันการสั่งซื้อ หรือ บริเวณจุดจำหน่ายบัตรที่หน้างานในวันแสดง ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 1 ชั่วโมง (เฉพาะงานที่ Thaiticketmajor ไปจำหน่ายบัตรหน้างาน)


วิธีการซื้อบัตรทาง http://mobile.thaiticketmajor.com

วิธีการซื้อบัตร วิธีการชำระเงิน วิธีการรับบัตร

 1. เข้าสู่ระบบ http://mobile.thaiticketmajor.com
 2. เลือกงานแสดง จากนั้น เลือกรอบ / โซน / แถว / ที่นั่ง
 3. ยืนยันที่นั่ง
 4. เลือกวิธีการชำระเงิน
 5. ชำระผ่านบัตรเครดิต เข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัย
 6. ชำระเงินสดและเอทีเอ็ม เข้าสู่หน้ายืนยันข้อมูลและรายละเอียดการซื้อ

 1. ชำระผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด, วีซ่าการ์ด

  หรือ
 2. ชำระเงินสดผ่านทาง "ใบฝากชำระ"
  - เคาน์เตอร์ และตู้ ATM ธ.กรุงเทพ
  - เคาน์เตอร์ และตู้ ATM ธ.กสิกรไทย
  - Cen Pay
  (Family Mart, Tops Market, B2S, Central, Robinson, OfficeMate)
  - เอ็มเปย์ สเตชั่น
  (AIS Shop, Telewiz)
  - mPay
  (โทรศัพท์มือถือ ระบบ GSM advance และ One-2-Call กด *500*300* order no. # โทรออก

  - Just pay (TOT)
  - ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
  - เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ
  - Big C
 3. ชำระผ่านทางมือถือ
  - K Pay Plus
  - Line Pay
  - AIRPAY

*กรุณาชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
หลังจากทำการจอง*


 • รับบัตรที่ ที่จุดจำหน่าย Thaiticketmajor 15 สาขาหลัก ก่อนวันแสดง 10 วัน หรือ
 • หน้างานแสดง บริเวณจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ณ หน้างานแสดง ก่อนการแสดงประมาณ 1 ชม.(เฉพาะงานที่ Thaiticketmajor ไปจำหน่ายบัตร)


การซื้อบัตรทาง ศูนย์โทรศัพท์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 02-2623456

วิธีการซื้อบัตร วิธีการชำระเงิน วิธีการรับบัตร

TTM Call Center 02-2623456

 1. เลือกงานแสดง จากนั้น เลือกรอบ / โซน / แถว / ที่นั่ง
 2. เลือกวิธีการชำระเงิน
 3. ยืนยันการสั่งซื้อ
 4. ยืนยันวิธีการรับบัตร
 5. รับรหัสการจอง / ซื้อบัตร
 6. ชำระเงิน

 1. ชำระเงินสดผ่านทาง "ใบฝากชำระ"
  - เคาน์เตอร์ และตู้ ATM ธ.กรุงเทพ
  - เคาน์เตอร์ และตู้ ATM ธ.กสิกรไทย
  - Cen Pay
  (Family Mart, Tops Market, B2S, Central, Robinson, OfficeMate)
  - เอ็มเปย์ สเตชั่น
  (AIS Shop, Telewiz)

*กรุณาชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
หลังจากทำการจอง*


 • จัดส่งบัตรโดยทางจดหมาย ประทับตราไปรษณีย์ ภายใน 10 วัน หลังจากชำระเงิน

  หรือ
 • รับหน้างานแสดง บริเวณจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ก่อนการแสดงประมาณ 1 ชม. (เฉพาะงานที่ Thaiticketmajor ไปจำหน่ายบัตร)


การซื้อบัตรทาง จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 15 สาขาหลัก

วิธีการซื้อบัตร วิธีการชำระเงิน วิธีการรับบัตร

 1. จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 15 สาขาหลัก
 2. เลือกงานแสดง จากนั้น เลือกรอบ / โซน / แถว / ที่นั่ง
 3. เลือกวิธีการชำระเงิน
 4. ยืนยันการสั่งซื้อ
 5. ชำระเงิน

 1. เงินสด หรือ
 2. ชำระผ่าน บัตรมาสเตอร์การ์ด, วีซ่าการ์ด, เซ็นทรัลการ์ด, เดบิตการ์ด

  หรือ
 3. ชำระผ่าน บัตรบีเฟิร์ต (ธ.กรุงเทพ)

 • รับบัตร ณ จุดจำหน่าย


การซื้อบัตรทาง ณ จุดจำหน่ายโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์

วิธีการซื้อบัตร วิธีการชำระเงิน วิธีการรับบัตร

 1. จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ณ สาขาโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีน๊เพล็กซ์
 2. เลือกงานแสดง จากนั้น เลือกรอบ / โซน / แถว / ที่นั่ง
 3. เลือกวิธีการชำระเงิน
 4. ยืนยันการสั่งซื้อ
 5. ชำระเงิน

 1. เงินสด หรือ
 2. ชำระผ่าน บัตรมาสเตอร์การ์ด, วีซ่าการ์ด

  หรือ
 3. ชำระผ่าน บัตรบีเฟิร์ต (ธ.กรุงเทพ)

 • รับบัตร ณ จุดจำหน่าย (สำหรับการแสดงที่ใช้บัตรกระดาษเข้างาน)
 • รับบัตร ณ จุดจำหน่าย นำมาเปลี่ยนเป็นบัตรพลาสติกได้ที่ จุดจำหน่าย Thaiticketmajor 15 สาขาหลัก ก่อนวันแสดง 10 วัน หรือ หน้างานแสดง ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 1 ชม. (สำหรับการแสดงที่ใช้บัตรพลาสติกเข้างาน


การซื้อบัตรทาง ไปรษณีย์ไทย

วิธีการซื้อบัตร วิธีการชำระเงิน วิธีการรับบัตร

 1. จุดให้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)
 2. เลือกงานแสดง จากนั้น เลือกรอบ / โซน / แถว / ที่นั่ง
 3. ยืนยันการสั่งซื้อ
 4. ชำระเงิน

 1. เงินสด

 • โปรดนำเอกสารการชำระเงิน มาเปลี่ยนเป็นบัตรเข้างานได้ที่ จุดจำหน่ายThaiticketmajor 15 สาขาหลัก ก่อนวันแสดง 10 วัน หรือ หน้างานแสดง ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 1 ชม.


การซื้อบัตรทาง เทสโก้ โลตัส

วิธีการซื้อบัตร วิธีการชำระเงิน วิธีการรับบัตร

 1. Tesco Lotus Outlet
 2. เลือกงานแสดง จากนั้น เลือกรอบ / โซน / แถว / ที่นั่ง
 3. ยืนยันการสั่งซื้อ
 4. ชำระเงิน

 1. เงินสด

 • โปรดนำเอกสารการชำระเงิน มาเปลี่ยนเป็นบัตรเข้างานได้ที่ จุดจำหน่ายThaiticketmajor 15 สาขาหลัก ก่อนวันแสดง 10 วัน หรือ หน้างานแสดง ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 1 ชม.


การซื้อบัตรทาง บิ๊กซี

วิธีการซื้อบัตร วิธีการชำระเงิน วิธีการรับบัตร

 1. Big C Outlet
 2. เลือกงานแสดง จากนั้น เลือกรอบ / โซน / แถว / ที่นั่ง
 3. ยืนยันการสั่งซื้อ
 4. ชำระเงิน

 1. เงินสด
 2. เครดิต

 • โปรดนำเอกสารการชำระเงิน มาเปลี่ยนเป็นบัตรเข้างานได้ที่ จุดจำหน่ายThaiticketmajor 15 สาขาหลัก ก่อนวันแสดง 10 วัน หรือ หน้างานแสดง ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 1 ชม.

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น