เริ่มจำหน่าย วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10:00 น. ถึง วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 22:00 น.

ตรวจสอบค่าจัดส่งต่างประเทศ คลิก