การแสดง

BROADWAY IN BANGKOK … unplugged

ราคาบัตร

2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000

Ticket Status

Available
แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

ราคาบัตร
2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000

วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

EARLY BIRD ซื้อบัตรระหว่าง 31 สิงหาคม  - 15 กันยายน 2562 รับส่วนลด 15%

รายละเอียด