จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560

การแสดง

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560

  • calendar-white

    วันที่แสดง วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 - วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

  • pin-linear-white

    สถานที่แสดง Jim Thompson Farm

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่าย วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560, 10:00 น.

แชร์
จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560

ผังการแสดง & รอบการแสดง

Jim Thompson Farm

ราคาบัตร

วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

เงื่อนไข
-
ระยะเวลาจำหน่ายบัตร : วันที่ 5 ตุลาคม 2560 - 7 มกราคม 2561
-
กรณีซื้อบัตรทางเวปไซต์ ***รับบัตรที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 15 สาขาหลักเท่านั้น*** ไม่สามารถรับบัตรหน้าฟาร์ม หรือเลือกจัดส่งทางไปรษณีย์ (มีค่าจัดส่งเพิ่มเติม) ใช้ระยะเวลาจัดส่งประมาณ 5 วันหลังจากชำระเงิน
-
บัตรวันธรรมดา สามารถเข้าชมได้วันจันทร์-ศุกร์ ใช้เพื่อเข้าชมงานจิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2017 ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 เท่านั้น
-
บัตรวันเสาร์ - อาทิตย์ สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ใช้เพื่อเข้าชมงานจิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2017 ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 เท่านั้น
-
บัตรผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ.2500 และก่อน พ.ศ.2500) โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรล่วงหน้า
-
บัตรสำหรับเด็ก จำกัดความสูง 100 - 130 ซม. ณ วันที่เข้างาน
-
หากลูกค้า มีความสูงต่ำกว่า 100 ซม. สามารถเข้าชมฟรี
-
บัตรราคาสูงกว่า สามารถใช้แทนบัตรที่มีราคาต่ำกว่าได้ และไม่สามารถแลกคืนส่วนต่างเป็นอื่นใดทุกกรณี
-
การใช้บัตรไม่ตรงเงื่อนไขจะต้องชำระส่วนต่างเพิ่มจากราคาบัตรหน้าฟาร์มเท่านั้น
-
กรุณาแสดงบัตรเข้าชม ให้แก่พนักงานที่หน้างาน ในวันที่เข้าชมฟาร์ม
-
(ตรวจสอบจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 15 สาขาหลัก http://www.thaiticketmajor.com/outlets-ttm.php?la=th)
-
(จุดจำหน่ายทาง โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี http://www.thaiticketmajor.com/outlets-theatre.php)

รายละเอียด

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560 เต๋อเติน เวินวัง - พลังแห่งน้ำจิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอีสาน เปิดฟาร์มเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความงามของธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด พร้อมพบกับกิจกรรมที่คุณจะได้เปิดประสบการณ์ไปกับเรื่องราวอันสุดวิเศษของ "น้ำ" ซึ่งเป็นทรัพยากรตั้งต้นของทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต เกษตรกรรม การประมง นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ ตลอดจนภูมิปัญญาและองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งความเชื่อ ตำนาน และเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับสายน้ำอันยิ่งใหญ่ มาร่วมเรียนรู้คุณประโยชน์และความยิ่งใหญ่ของ "น้ำ" และสนุกสนานไปกับ จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ถึง 7 มกราคม 2561 ภายใต้แนวคิดและชื่องาน “เต๋อเติน เวินวัง - พลังแห่งน้ำ”

จุดท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560 ได้แก่

จุดที่ 1 ทุ่งคอสมอส และแปลงผักปลอดสาร 
จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยทุ่งคอสมอสสีชมพูละลานตา บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ ตื่นตาไปกับซุ้มทางเข้าไม้ไผ่ที่ทอด ยาวนำทางเข้าสู่ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากแม่น้ำโขง สายน้ำอันยิ่งใหญ่แห่งภาคอีสานที่มีความยาวติดอันดับ 8 ของโลก แวะเก็บมัลเบอรี่และผักสดๆ จากไร่ปลอดภัยจากสารพิษ ณ บริเวณ U-Pick Garden พร้อมบริการนักท่องเที่ยวด้วยจุดจำหน่ายอาหารและเครื่อง ดื่ม ก่อนขึ้นรถนำชมไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ ต่อไปภายในฟาร์ม

จุดที่ 2 ลานฟักทอง และทุ่งดอกไม้หลากสีชื่นชมกับธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ภูเขาพญาปราบและอ่างเก็บน้ำลำสำลาย ดื่มด่ำไปกับทุ่งดอกไม้หลากสีนานาพันธุ์ที่บานสะพรั่ง อวดสีสันสวยงาม สนุกสนานไปกับเรื่องราวการกำเนิดแม่น้ำโขงกับตำนานยักษ์สะลึคึและนายพรานจึ่งขึ่งดังแดง จากตำนานแก่งคุดคู้ พบการกัก เก็บน้ำแบบใหม่กับไหดักน้ำค้างยักษ์อันสวยงาม ที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเก็บภาพประทับใจของทุ่งดอกไม้มุมสูงแบบ 360 องศา แวะนั่งเล่น ผ่อนคลายพร้อมเรียนรู้ภูมิปัญญาจากยอของชาวบ้านที่ลานยกยอ และพลาดไม่ได้กับลานฟักทองหลากหลายสายพันธุ์ หนึ่งในสัญลักษณ์ของ จิม ทอมป์สันฟาร์มทัวร์ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ

จุดที่ 3 หมู่บ้านอีสาน

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ “น้ำ” ที่พ่นละอองเป็นม่านอันเย็นฉ่ำที่ปราสาทน้ำ ซึ่งรายล้อมไปด้วยสวนลอยน้ำ แปลงเกษตรที่ไม่ต้องรดน้ำ และชมผลงานศิลปะ “ลวงปลา” และเครื่องจักสานวิถีแห่งน้ำ “สุดเหวี่ยง” จากศิลปิน อินทนงค์ ชิณวงศ์ ผลงานศิลปะ บั้งไฟพญานาค : ความเชื่อแห่งลุ่มน้ำโขง" จาก อ.ตนุพล เอนอ่อนชมมหาเวสสันดรชกดก ๑๓ กัณฑ์ผ่านวรรณกรรมผ้าผะเหวดโบราณต้นฉบับอีสาน และชมพระพุทธรูปไม้พุทธศิลป์ถิ่นอีสานอายุกว่า 100 ปีที่หาชมได้ยากยิ่ง ชมหลากหลายสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานที่ได้รับการรวบรวมและสร้างขึ้นไว้มากที่สุด อาทิ สิม หอไตร หอกลอง เฮือนอีสาน เรือนไทยวน ฯลฯ รวมทั้ง “เรือนนางเผอะ” เรือนโคราชที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังจะได้เรียนรู้วงจรชีวิตมหัศจรรย์ของหนอนไหมที่ถักทอ เส้นใยออกมาเป็นเส้นไหมที่สวยงาม ชมกระบวนการสาวเส้นไหมแบบดั้งเดิม การเข็นฝ้าย และการย้อมคราม


ร่วมสัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตตามวิถีความพอเพียง ชมกิจกรรมแปลงผักเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกข้าวทำนาอินทรีย์แบบดั้งเดิม สัมผัสความน่ารักและถ่ายรูปกับครอบครัวควายไทย ”บุญหลาย” ขวัญใจ นักท่องเที่ยว พร้อมร่วมกิจกรรม “ลอยเรือ ล่องน้ำ” เป็นกิจกรรมนั่งเรือจากท่าน้ำหมู่บ้านอีสานไปถึงตลาดจิม ด้วยระยะทางประมาณ 400 เมตร ท่ามกลางบรรยากาศและทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงามเย็นใจภายในอ่างเก็บน้ำของ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม และภายในบริเวณหมู่บ้านอีสานนี้ นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับอาหารอีสานพื้นบ้านหลากหลายเมนูในบรรยากาศครึกครื้นด้วยดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสานมากมาย

จุดที่ 4 หมู่บ้านจิมสะดุดตาด้วย “อุโมงค์ปลาหลากสี” ที่ผลิตจากผ้าหลากสีสันสวยงามนำทางเข้าสู่หมู่บ้านจิม ชมกระบวนการย้อมเส้นไหมจากสี ธรรมชาติ และการทอผ้าไหม ชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหมอันเลื่องชื่อและเป็นเอกลักษณ์ของจิม ทอมป์สัน ตั้งแต่การสาวไหม การฟอก ย้อมเส้นไหม การทอผ้าไหม และการพิมพ์ผ้าไหม ซึ่งท่านสามารถร่วมทดลองได้ทุกกระบวนการ

จุดที่ 5 ตลาดจิมชื่นชมและผ่อนคลายไปกับเสียงน้ำ พร้อมชมกลไกและรูปทรงของสายน้ำที่ไหลมาตามรางส่งน้ำไม้ไผ่ที่พาดผ่านรอบตลาดจิม สนุกสนานกับการเลือกซื้อเลือกเก็บผักไฮโดรโปนิกส์จากแปลงด้วยตนเอง เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกมากมายหลาก หลายรายการ อาทิ ฟักทองนานาพันธุ์ ผักผลไม้สดไร้สาร ไม้ดอกไม้กระถางหลากหลายสายพันธุ์ ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ตลอดจนผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายจากจิม ทอมป์สัน ก่อนอำลาจิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560 ด้วยความประทับใจไม่รู้ลืม