การแสดง

RUNNING MAN 2021 ONLINE FANMEETING

 • calendar-white

  วันที่แสดง วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

 • pin-linear-white

  สถานที่แสดง TIKTOK

 • clock-white

  Live Start 17.00 น.

 • calendar-sale-white

  วันเปิดจำหน่ายวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:00 น. - วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 11:00 น.

 • price
  ราคาบัตร559
 • ticket-bold-white

  Ticket Status ON SALE NOW

แชร์
RUNNING MAN 2021 ONLINE FANMEETING
TIKTOK

ผังการแสดง & รอบการแสดง

TIKTOK

ราคาบัตร
559

วันที่แสดง
เวลา
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

 NOTICE

 1. [RUNNING MAN 2021 ONLINE FANMEETING] is an online live streaming event that you can watch on either a smartphone or PC. (VOD service is not included.)
 2. Physical ticket is not provided for this event. Instead, you will receive a verification code that you must input to watch the event via TikTok application or TikTok website. (tiktok.com)
 3. People who purchase the tickets during the priority sales period from July 16 – July 23 will have a chance to win either an online photo session, signed poster, or polaroid. Further information will be uploaded on Running Man official Facebook Page and Instagram.
 4. You must be at least 13 years old to watch this event on TikTok.
 5. Viewing Page (Live Room) will open 3 hours before the event begins.
 6. You can input your verification code and watch the event after the viewing page (Live Room) is open.
 7. Purchase a ticket from THAITICKETMAJOR and you will receive one verification code for each ticket via the given email.
 8. Verification code will be issued upon purchased and delivered via email by THAITICKETMAJOR
 9. Refunds will not be available unless the show is cancelled due to inevitable circumstances.
 10. For any inquiries regarding [RUNNING MAN 2021 ONLINE FANMEETING], please contact npcnc.cs@gmail.com

รายละเอียด

EVENT DATE
Date: September 5 (Sun) 5PM THAI
Runtime: 120 minutes
Ticket Sales Period: July 16 (Fri) 11AM THAI ~ September 3 (Fri) 11AM THAI
Priority Sales: People who purchase the tickets during the priority sales period from July 16 – July 23 will have a chance to win either an online photo session, signed poster, or polaroid. Further information will be uploaded on Running Man official Facebook Page and Instagram.

EVENT DETAIL
Since 2010, Running Man has been on the run and bringing joy to us all.
Every year, Running Man has met fans at fanmeeting from many places.
In 2021, Running Man will meet longing fans online for the first time
 
A new type of stage and show that people will enjoy is going to be created.
The stage plans to shed light on each cast member.
 
In the hot summer,
We are at different places but watching the same show
We are far from each but are one at this moment
 
TICKET PRICE
Regular Ticket (Live Show) – 559 THB (additional costs may apply)
 
PRECAUTIONS FOR ONLINE FANMEETING

 1. Except for watching the event from the official viewing page, any other behaviors such as recording, extracting the streamed video, and streaming the video at a place where many people can view are strictly prohibited.
 2. Distribution and/or reproduction of the content without receiving any consent from the copyright owner shall be deemed to be an infringement of copyright which is illegal.
 3. If anyone or a company gets caught with the above mentioned prohibited behaviors, there shall be a legal actions taken due to the violation of copyright law.
 4. Refund shall not be provided due to the customer’s network problem. Please check mobile/browser support specification written below before purchasing the ticket.
HOW TO VIEW THE ONLINE FANMEETING
 1. You must sign up for TikTok to watch this event.
 2. Install TikTok application or access the TikTok webpage (tiktok.com)
 3. Sign up for TikTok
 4. Start TikTok > Tap ‘Inbox’ below > Tap the Live Room of this event
Other method to access the Viewing Page (Live Room)
 1. Start TikTok > Tap ‘Discover’ below > Refer to below TikTok ID list for each language and search below TikTok ID > Tap account profile
 2. Viewing Page (Live Room) will open 3 hours before the event.
 3. After Viewing Page (Live Room) is open, you can input your verification code and watch the event. Example) If you want to watch the fanmeeting in English, search ‘@runningmanfanmeeting_en’
 4. This event will be live streamed in 6 different languages in 6 different accounts, and simultaneous translations will be provided for each language except for Korean.
<TikTok ID Live streaming accounts for each language>
1. Korean: @runingmanfanmeeting
2. English: @runningmanfanmeeting_en
3. Chinese: @runningmanfanmeeting_cn
4. Thai: @runningmanfanmeeting_th
5. Indonesian: @runningmanfanmeeting_id
6. Vietnamese: @runningmanfanmeeting_vn
 
VERIFICATION CODE INSTRUCTIONS & PRECAUTIONS
How to use verification code
 1. Access the [RUNNING MAN 2021 ONLINE FANMEETING] Viewing Page (Live Room) in TikTok and input the 10-digit verification code received from the ticket vendor.
 2. You will automatically be directed to join the Viewing Page (Live Room) when you input the verification code and you can watch the event when it starts.
 3. After inputting the first verification, you can freely exit and join the same Viewing Page. (Live Room)
 4. If you want to change the language, you can use the same verification code and follow the same procedure above.
Precaution for Verification Code
 1. Only 1 ticket (verification code) can be used for 1 TikTok account and the same verification code cannot be used on a different TikTok account.
 2. Only the TikTok account with a valid verification code can access the event.
 3. You cannot watch the event if you lose your verification code.
 4. Promoter/Host of the event and the ticket outlet are not responsible for any circumstances such as leakage of user information and verification code being used by other person due to the customer’s failure and carelessness. Please be careful.
Settings & Requirement for Watching Online Fanmeeting
 1. Mobile/Browser Support:
  1. Mobile: iOS 9.3+ / Android 4.4+
  2. Browser: Chrome / Firefox / Safari / Edge (Any Version)
 2. Video Quality:
  1. Mobile: AUTO (HD is maximum quality, but it can vary depending on your network environment.)
  2. Browser: FHD (1080p) (Recommend using browser to watch the event with the highest quality. However, the quality may vary depending on your network environment.)
 3. Simultaneous access in different devices is not allowed. If you access the Viewing Page (Live Room)with the second device, you will be automatically logged out from the previous device.
 4. Please access the Viewing Page (Live Room) with the network speed above 20Mbps for smooth live streaming.
 5. If you use a public network, the live streaming may be unstable even though the network speed is above 20Mbps.
 6. In case one uses mobile data such as 3G / LTE / 5G instead of WiFi, the data cost may arise.
 7. You cannot select the video quality and the quality may vary depending on your network environment.
 8. There may be some live streaming issues with video and sound due to the network/data status and other external factors.
 9. Runtime and program are subject to change according to on site situation.
 10. VOD service is not provided due to the technical and copyright issues.