ละครเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา

การแสดง

ละครเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา

  • วันที่แสดง วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 - วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561

  • สถานที่แสดง ศาลาเฉลิมกรุง

  • ประตูเปิด ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

  • วันเปิดจำหน่ายวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561, 10:00 น.

  • ราคาบัตร
  • Ticket Status

แชร์
ละครเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ : บัตรนักศึกษา ราคา 300 บาท แถว M-P และชั้นบนทั้งหมด และติดต่อซื้อบัตรได้ที่ศาลาเฉลิมกรุงเท่านั้น  นักศึกษา 1 ท่าน ซื้อได้ 1 ใบ แสดงบัตรนักศึกษาในตอนซื้อ และตอนยื่นพร้อมบัตรเข้าประตูโรงละคร

รายละเอียด

“เฉลิมฉลองครบรอบ 84 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง”
มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกันจัดการแสดง ละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
กำกับการแสดงโดย ผศ.กฤษณา ภักดีเทวา
กำกับลีลาโดย สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา
นักแสดงจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ในวันเสาร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 รอบ 14.00 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

ชั้นล่างทั้งหมด บัตรราคา 1,000 บาท
ชั้นบนทั้งหมด บัตรราคา 700 บาท

จำหน่ายบัตร ศาลาเฉลิมกรุง โทร 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร 0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com

ละครพันทางเรื่อง ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสาเป็นการทำสงครามระหว่างพม่ากับมอญ เดิมต้นฉบับเป็นภาษามอญ แต่เนื่องจากเนื้อเรื่องมีความสนุกน่าสนใจ ให้ข้อคิดมากมายจึงได้มีนักปราชญ์ชาวไทยแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ตั้งแต่ก่อนเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งสุดท้าย ภายหลังสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 1 ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯให้แปลและเรียบเรียงให้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์อีกครั้งเนื้อเรื่องย่อ
พระเจ้ากรุงต้าฉิงแห่งประเทศจีน ยกทัพมาล้อมกรุงอังวะ ต้องการให้พระเจ้ามณเฑียรทอง ออกไปถวายบังคม และขอให้ส่งทหารออกมาขี่ม้ารำทวนต่อสู้กันตัวต่อตัวกับกามะนีทหารเอกของเมืองจีน ถ้าฝ่ายกรุงรัตนบุระอังวะแพ้ต้องยกเมืองให้ฝ่ายจีน แต่ถ้าฝ่ายจีนแพ้จะยกทัพกลับทันที

พระเจ้ากรุงอังวะประกาศหาผู้ที่จะอาสาออกไปรบกับกามะนีถ้าสามารถรบชนะกามะนีทหารเอกของเมืองจีนจะโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชและแบ่งสมบัติให้กึ่งหนึ่ง

เมื่อสมิงพระรามทราบข่าว ก็คิดตึกตรองว่า หากจีนชนะศึกครั้งนี้ จีนคงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีของตนต่อไปแน่ ควรคิดป้องกันไว้ก่อนจึงอาสาออกรบ แม้แรกๆ จะเกรงว่าการอาสารบนี้จะเป็น "หาบสองบ่า อาสาสองเจ้า"ก็ตาม โดยขอพระราชทานม้าฝีเท้าดีตัวหนึ่ง สมิงพระรามนำม้าออกไปฝึกหัดให้รู้จักทำนองรบรับจนคล่องแคล่วสันทัดดี พร้อมทั้งทูลขอ ขอเหล็กและตะกรวยผูกข้างม้า

ในระหว่างการรบ สมิงพระรามเห็นว่า กามะนีมีความชำนาญด้านการรบเพลงทวนมาก และยังสวมหุ้มเกราะไว้แน่นหนา สมิงพระรามจึงใช้อุบายว่าให้แต่ละฝ่ายแสดงท่ารำให้อีกฝ่ายรำตามก่อนที่จะต่อสู้กันทั้งนี้เพื่อจะคอยหาช่องทางที่จะแทงทวนให้ถูกตัวกามะนีได้ เมื่อได้หลอกล่อให้กามะนีรำตามในท่าต่าง ๆ จึงได้ช่องใต้รักแร้กับบริเวณเกราะซ้อนท้ายหมวกที่เปิดออกได้ สมิงพระรามจึงหยุดรำให้ต่อสู้กันโดยทำทีว่าสู้ไม่ได้ ขับม้าหนี เมื่อได้ทีก็สอดทวนแทงซอกใต้รักแร้ แล้วฟันย้อนกลีบเกราะตัดศีรษะของกามะนีขาด แล้วเอาขอเหล็กสับใส่ตะกรวยโดยไม่ให้ตกดิน นำมาถวายพระเจ้ามณเฑียรทองเมื่อฝ่ายจีนแพ้ พระเจ้ากรุงจีนก็สั่งให้ยกทัพกลับตามสัญญา

พระเจ้ามณเฑียรทองพระราชทานตำแหน่งมหาอุปราชและพระราชธิดาให้เป็นบาทบริจาริกาแก่สมิงพระรามตามที่ได้รับสั่งไว้