ละครเพลง ''แสงเทียน The Candlelight Blues''

การแสดง

ละครเพลง ''แสงเทียน The Candlelight Blues''

ราคาบัตร

แชร์

ละครเพลง ''แสงเทียน The Candlelight Blues''

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ
- รับบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา (ยกเว้นไปรษณ๊ย์ไทย และเทสโก้โลตัส)
- 1 ท่าน รับบัตรได้ 2 ใบ
- เด็กสูงเกิน 90 ซม. ควรจะมีบัตรในการเข้าชม
- เด็กสูงไม่เกิน 90 ซม. สามารถนั่งตักผู้ปกครองได้
- ลงทะเบียนยืนยันการชมละครเพลงที่จุดลงทะเบียนหน้างานล่วงหน้าก่อน 2 ชั่วโมง
หากท่านผู้ชมท่านใดมายืนยันการจองบัตรเกินเวลาที่กำหนด ทางผู้จัดขออนุญาตปล่อยบัตรให้ผู้ชมท่านอื่น

รายละเอียด


ภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ
ภูมิใจเสนอ
ละครเพลง เรื่อง “แสงเทียน The Candlelight Blues”
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สู่ละครเพลง ครั้งที่ 2

นำแสดงโดย
ขวัญแก้ว คงนิสัย
พัทฑรียา พะยอม
ยศภูมิ ดำรงเดชากุล
อัครพล ปรีชารักษ์
พร้อมด้วยนักแสดงสมทบจาก BU Theatre Company กว่า 100 ชีวิต

ร่วมด้วยนักแสดงรับเชิญ
กิตติ เชี่ยววงศ์กุล (วอกเป็นต่อ)

เปิดแสดงวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560
ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์
สำรองบัตรได้ 2 ช่องทางผ่าน ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา
หรือ www.butheatrecompany.com
ชมฟรีทุกที่นั่ง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
วยภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินรอยตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อประเทศชาติ ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา นอกจากผลักดันมาตรฐานการศึกษาด้านศิลปะการแสดงให้ทัดเทียมอารยประเทศแล้ว ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อประเทศชาติในฐานะโรงละครปัญญาแห่งประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงปัญญาได้อย่างเท่าเทียมกัน อันเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้จะสามารถสนองพระราชดำริของพระองค์ได้

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โรงละครเอ็มเธียเตอร์ และหน่วยงานเอกชน ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมชมละครเพลง เรื่อง “แสงเทียน The Candlelight Blues” ซึ่งน้อมนำพระปรีชาสามารถด้านการดนตรีมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ละครเพลงร่วมสมัย พร้อมกันนี้ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์กว่า 13 บทเพลงมาร้อยเรียงเรื่องราวและสอดแทรกพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สู่ละครเพลง จึงขอเชิญทุกท่านร่วมซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ วิทยาการ และการดนตรี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงใช้พัฒนาชาติ และสร้างความสุขให้กับประชาชนชาวไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์

จัดแสดงวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560
รอบเวลา 14.00 น. และ 19.30 (วันละ 2 รอบ รวม 6 รอบ)
สถานที่จัดแสดง โรงละครเอ็มเธียเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
สำรองบัตร สำรองบัตรได้ 2 ช่องทางผ่าน ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือ ww.butheatrecompany.com

หมายเหตุ
1. ลงทะเบียนยืนยันการชมละครเพลงที่จุดลงทะเบียนหน้างานล่วงหน้าก่อน 2 ชั่วโมง หากท่านผู้ชมท่านใดมายืนยันการจองบัตรเกินเวลาที่กำหนด ทางผู้จัดขออนุญาตปล่อยบัตรให้ผู้ชมท่านอื่น
2. ประตูโรงละครเปิดก่อนการแสดง 30 นาที การแสดงเริ่มตรงเวลา หากผู้ชมเข้าโรงละครไม่ทันเวลาการแสดงเริ่ม ท่านจะสามารถเข้าได้อีกครั้งตามเวลาที่กำหนด
3. ขอสงวนสิทธิ 1 ที่นั่ง ต่อ 1 ผู้ชม
4. ผู้ชมที่นั่งรถเข็น โปรดแจ้งความประสงค์ขอที่นั่งสำหรับท่านได้ที่จุดลงทะเบียน

เรื่องย่อ แสงเทียน
"แสงเทียน" นักศึกษาสาวของวิทยาลัยดนตรี เกิดในครอบครัวคนชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร พ่อของเธอเป็นนายทหาร แม่เป็นแม่บ้านภายใต้ “ความว่าง่าย” และดูเสมือน “ลูกที่ดี” ของเธอนั้น แฝงไว้ด้วยข้อขัดแย้งลึกๆ ระหว่างเธอกับพ่อ ทั้งอาชีพทหารที่เธอและสังคมกำลังตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วมีเพื่ออะไร ใจจริงแสงเทียนใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องชื่อดังตามพรสวรรค์ของเธอ แต่พ่อของเธอมีความเห็นขัดแย้งและมักตำหนิว่าเธอหลงใหลไปตามกระแสทุนนิยม สังคมวัตถุนิยมกำลังหลอมคนไทยให้ลืมนึกถึง “แก่นแท้แห่งคุณค่า” ในหน้าที่ ในทุกอาชีพ แม้แต่ “ศิลปิน” ปณิธานอันแตกต่างและความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นภายในจิตใจ เธอเชื่อว่าเธอเติบโตพอจะ “ปกครองตัวเองได้” เธอจึงเลือกจะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงชื่อดังแห่งหนึ่ง เพื่อพิสูจน์ให้พ่อประจักษ์ในทางเลือกของเธอ สุดท้ายทางเลือกของแสงเทียนก็นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ทำให้เธอรู้ว่า “คุณค่าในปณิธาน” ของพ่อเป็นเช่นไร

นำแสดงโดย
พัทฑรียา พะยอม นักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 4
อัครพลปรีชารักษ์ To Be Number idol 2016 และนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 1
ขวัญแก้ว คงนิสัย The Voice Season 3 ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปะการแสดง
ยศภูมิ ดำรงเดชากูล นักแสดงอิสระ ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปะการแสดง

ร่วมด้วยนักแสดงรับเชิญ
 • กิตติ เชี่ยววงศ์กุล (วอกเป็นต่อ) และศิษย์เก่าภาควิชาศิลปะการแสดง (รอบวันที่ 12 สิงหาคม)
 • และนักแสดงมากความสามารถกว่า 50 ชีวิต
กิจกรรมภายในงาน
 • กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
  • กรุงเทพมหานคร นำประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ จำนวน 7 ชนิด
  • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล (Daffodil) เป็นดอกไม้ที่หมายถึง ความหวัง และเกียรติยศ ดอกที่มีกลิ่นหอมที่สุด คือ ดอกที่มีสีเหลือง โดยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใดก็มักจะทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองมาเยี่ยมเยียนพระราชินีอยู่เสมอ ทุกครั้งที่เสด็จมา ก็จะมีดอกไม้มาให้ และดอกไม้ที่พระองค์นำมาให้เป็นประจำก็คือ ดอกดารารัตน์ หรือดอกแดฟโฟดิล อันเป็นที่มาของ ความรัก ความผูกพันของทั้งสองพระองค์
 • กิจกรรมฉายภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5 เรื่อง รอบเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


 
วัตถุประสงค์โครงการ
 1. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา70 ปี ทรงครองราชย์
 2. เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ และซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวิทยาการ และการดนตรีผ่านบท เพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรูปแบบละครเพลงอัน ทรงคุณค่า ตลอดจนนิทรรศการภายในงาน
 3. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนได้สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง
 4. เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์ บ่มเพาะ การเรียนรู้ ผ่านศิลปะการแสดง ให้กับสถานศึกษาที่จะนำไปสู่การพัฒนาความคิด และพัฒนามนุษย์ ที่มีต่อเยาวชน ของประเทศชาติสืบไป

องค์กร และหน่วยงานภาคี
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โรงละครเอ็มเธียเตอร์ บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด Spark House
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สินเจริญ วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) บริษัท เบเยอร์ จำกัด บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวิร์คส์ จำกัด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัดบริษัท เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Greyhound Café บ้านขนิษฐา ไทยคุยซีน

คณะกรรมการที่ปรึกษา
คุณเพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี ผู้อำนวยการสร้าง คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการดำเนินงาน
อำนวยการศิลป์ และเขียนบท พรรณศักดิ์ สุขี
กำกับการแสดง อิศรา ศิริปุณย์
อำนวยการสร้าง อนุรักษ์ แพรโรจน์
กำกับดนตรี รพีเดช กุลบุตร
ออกแบบลีลา ปริญญา ต้องโพนทอง
ออกแบบฉาก ณัฐคม แช่มเย็น
ออกแบบเครื่องแต่งกาย อุบลวรรณ มูลกัณฑา
ออกแบบแสง สุพัตรา เครืองครองสุข
ควบคุมการผลิต กิตติ ศรีสัญญา
ประสานงาน สุเมธ ป้อมป้องภัย ชาตรี ตั้งวงษ์พิมุก
และทีมงานคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพกว่า 150 ชีวิต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 พรรณศักดิ์ สุขี
ผู้อำนวยการศิลป์ และประพันธ์บท
และนักการละครชื่อดัง

ปัจจุบันตำแหน่ง ผู้อำนวยการศิลป์ คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงาน
ผู้กำกับละครเวทีที่มีผลงานต่อเนื่องมายาวนาน ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ยังกว้างไกลไปในเวทีระดับนานาชาติทั้งยุโรป และเอเชีย ท่ามกลางการยอมรับในกลุ่มผู้ผลิตละครเวทีและผู้ชมทั่วไปผลงานละครเวทีที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ
 • มหานาฎกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหาชนก
 • เยิรพระยม DEAR DEATHณ The Esplanade Theatre Studio ประเทศสิงคโปร์
 • ลอดิลกล่มฟ้า (LOR : Love, Obsession, Revenge) ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
 • ไกลกังวล เดอะมิวสิคัล ออนเดอะ บีช ปี 2556 และ ปี 2558 ณ สวนหลวงราชินี (19 ไร่) หัวหิน
 • ประทีปแห่งเจ้าพระยา มหานทีแห่งการค้า มหาราชาแห่งสยามณ ASIATIQUE The Riverfront
 • The Rocky Horror (Broadway)
 • Cabaret (Broadway)

นักแสดงนำ

TTM UPDATE

ดูเพิ่มเติม