ชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ๒๕๖๒<br>กับ เอไอเอส เซเรเนด

การแสดง

ชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ๒๕๖๒
กับ เอไอเอส เซเรเนด

 • calendar-white

  วันที่แสดง วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 , วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

 • pin-linear-white

  สถานที่แสดง ท่ามหาราช

 • clock-white

  ประตูเปิด 13.00 น.

 • calendar-sale-white

  วันเปิดจำหน่ายวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562, 10:00 น.

 • price
  ราคาบัตร
 • ticket-bold-white

  Ticket Status SOLD OUT

แชร์
ชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ๒๕๖๒
กับ เอไอเอส เซเรเนด

ผังการแสดง & รอบการแสดง

ท่ามหาราช

ราคาบัตร
วันซ้อมใหญ่ : 2,300 / 2,000 / 1,800 / 1,500 / 1,300 / 1,200 บาท

วันที่แสดง
เวลา
วันซ้อมใหญ่ : วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

ท่ามหาราช

ราคาบัตร
วันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร : 3,000 / 2,500 / 1,800 / 1,500 บาท

วันที่แสดง
เวลา
วันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร :
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

ตามที่มีประกาศจากรัฐสภาเรื่อง การเลื่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ นั้น  เอไอเอส เซเรเนด ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานจากวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
เป็นวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

 
ลูกค้าที่มีบัตรเข้าชมงานในรอบวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. สามารถนำบัตรเดิมเข้าชมงานในรอบใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.
 
การคืนเงิน (Refund)
หากลูกค้าไม่สะดวกเข้าชมงานในรอบใหม่ สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ ดังนี้
ชำระเงินสด
คืนบัตรการแสดงที่จุดจำหน่ายบัตร TTM ๑๔ สาขาหลัก ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน ๑๕ วันทำการ
ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต :
คืนบัตรการแสดงที่จุดจำหน่ายบัตร TTM ๑๔ สาขาหลัก ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ บริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต/เดบิตใบที่ใช้ชำระ ภายใน ๒ รอบบิล
 
เงื่อนไขสำหรับลูกค้าที่ใช้ AIS Points
1. สามารถขอคืนเงินและ AIS Points ได้เฉพาะบัตรที่นั่งรอบวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. เท่านั้น
2. เอไอเอสจะทำการคืนพ้อยท์ให้ไม่เกินวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
3. AIS Points ที่ได้รับคืน จะคืนไปยังเบอร์ที่กดรับสิทธิ์เท่านั้น ไม่สามารถโอนเปลี่ยนเจ้าของได้
4. AIS Points ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5. ลูกค้าจะต้องทำเรื่องขอคืนเงินและพ้อยท์คืนภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น เกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ
การชำระเงินด้วยบัตรเดบิต / บัตรเครดิต / Airpay จะมี Convenience Fee 3% ในทุกช่องทางการจำหน่าย

รายละเอียด

ชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ๒๕๖๒ กับ เอไอเอส เซเรเนด
 
The Glorious Experience of The Grand Royal Barge Procession
ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒
ชมริ้วขบวนเรือพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ ความงดงามวิจิตรตระการตาของเรือพระที่นั่งอันแสนสง่างาม
อันเป็นสุดยอดแห่งนาวาสถาปัตยกรรมสยามเพียงแห่งเดียวในโลก
 
เอไอเอส เซเรเนด ขอเชิญลูกค้าเซเรเนด
ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒
ในวันซ้อมใหญ่ (๒๑ ต.ค. ๖๒) และวันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร (๑๒ ธ.ค. ๖๒)
ณ จุดรับชมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามหาราช


 
พร้อมฟังการบรรยายพิเศษโดย
วันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร | ๑๒ ธ.ค. ๖๒
บรรยายโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

วันซ้อมใหญ่ | ๒๑ ต.ค. ๖๒
บรรยายพิเศษโดย อาจารย์ วัลลภ รุจิขจร
อาจารย์วิชาอารยธรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันซ้อมใหญ่ | วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒
บัตรราคาปกติ ๒,๓๐๐ / ๒,๐๐๐ / ๑,๘๐๐ / ๑,๕๐๐ / ๑,๓๐๐ และ ๑,๒๐๐ บาท*
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ซื้อบัตรในราคาพิเศษ ๒,๐๐๐ / ๑,๕๐๐ / ๑,๓๐๐ / ๑,๐๐๐ / ๘๐๐ และ ๗๐๐ บาท*
พิเศษ ใช้ ๑๐๐ AIS Points แลกรับรับส่วนลดเพิ่ม ๒๕% (จากราคาพิเศษ)
บัตรราคาหลังหักส่วนลด ๑,๕๐๐ / ๑,๑๒๕ / ๙๗๕ / ๗๕๐ / ๖๐๐ และ ๕๒๕ บาท*
*ราคาบัตรในแต่ละวันและโซนที่นั่งมีราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับทัศนียภาพในการรับชม
 
วันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร | วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๒
บัตรราคา ๓,๐๐๐ / ๒,๕๐๐ / ๑,๘๐๐ และ ๑,๕๐๐ บาท*
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ซื้อบัตรในราคาพิเศษ ๒,๕๐๐ / ๒,๐๐๐ / ๑,๕๐๐ และ ๑,๒๐๐ บาท*
พิเศษ ใช้ ๑๐๐ AIS Points แลกรับรับส่วนลดเพิ่ม ๒๕% (จากราคาพิเศษ)
บัตรราคาหลังหักส่วนลด ๑,๘๗๕ / ๑,๕๐๐ / ๑,๑๒๕ และ ๙๐๐ บาท*
*ราคาบัตรในแต่ละวันและโซนที่นั่งมีราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับทัศนียภาพในการรับชม
 

ซื้อบัตรได้ตั้งแต่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ผ่านทางเว็บไซต์ Thaiticketmajor และ เคาน์เตอร์ Thaiticketmajor ๑๔ สาขาหลัก
ข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/serenade/activity


กำหนดการ
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.    ลงทะเบียน ณ ท่ามหาราช
๑๕.๓๐ - ๑๖.๑๕ น.    ฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
๑๖.๑๕ - ๑๗.๓๐ น.    ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                         และชมความงดงามวิจิตรตระการตาของริ้วกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค
๑๗.๓๐ น.              เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับหมายกำหนดการของพระราชพิธีเป็นสำคัญ
 
คำแนะนำสำหรับการชมพระราชพิธี (สำคัญมาก)
๑. กรุณาจัดเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้แสดงแก่เจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรอง
๒. กรุณานำบัตร หรือ เอกสารยืนยันการซื้อบัตรมาแสดง ณ จุดเข้างาน บริเวณท่ามหาราช
๓. ขณะขบวนเรือใกล้จะเสด็จมาถึงท่ามหาราช กรุณาอยู่ในความสงบและห้ามลุกจากที่นั่ง ห้ามสวมหมวกและแว่นกันแดด
 
การแต่งกาย
ชุดสุภาพสีเหลือง
 
อุปกรณ์ที่แนะนำ
๑. พัด หรือ พัดลมมือถือ
๒. แว่นกันแดด
๓. หมวก
๔. ยาประจำตัว หรือ ยาดม
 
การถ่ายภาพ
๑. สามารถถ่ายรูป หรือ วิดีโอ โดยใช้โทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูปได้
๒. กล้องถ่ายรูป ห้ามใช้เลนส์เทเลโฟโต้ และเลนส์ซุปเปอร์เทเลโฟโต้
๓. ห้าม Live สดทุกกรณี
๔. ห้ามถ่ายรูป Selfie หรือ การถ่ายรูปที่มีขบวนเรือเป็นฉากหลัง
 
การเดินทาง
ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด แนะนำให้เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากมีการปิดถนนในหลายบริเวณ
และกรุณาเผื่อเวลาสำหรับการเดินทาง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/serenade/activity
 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
๑. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด เท่านั้น
๒. ลูกค้าเซเรเนด สามารถซื้อบัตรและรับสิทธิ์ส่วนลดได้โดย
     ๒.๑ ใช้ ๑๐๐ AIS Points แลกรับส่วนลดเพิ่ม ๒๕% (จากราคาพิเศษ) กด *550*48# โทรออกฟรี
           และนำ Code ๕ หลัก ที่ได้รับผ่าน SMS กรอกในหน้า Verify
     ๒.๒ กรณีไม่มี AIS Points กด *550*48*1# โทรออกฟรี เพื่อรับ Code ซื้อบัตรราคาพิเศษ
           และนำ Code ๕ หลัก ที่ได้รับผ่าน SMS กรอกในหน้า Verify
     ๒.๓ ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ที่จดทะเบียนนามนิติบุคคล กด *545*91# โทรออกฟรี
           เพื่อรับ Code ซื้อบัตรราคาพิเศษ และนำ Code ๕ หลัก ที่ได้รับผ่าน SMS กรอกในหน้า Verify
๓. สงวนสิทธิ์ ๑ หมายเลข / ๑ สิทธิ์ / ซื้อได้สูงสุด ๔ ที่นั่ง
๔. ในกรณีซื้อไม่ครบ ๔ ที่นั่งใน ๑ ครั้ง สามารถนำ Code เดิมมาใช้เพื่อเป็นส่วนลดได้จนครบจำนวน
๕. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน AIS Points ทุกกรณี
๖. ราคาส่วนลด ๒๕% เป็นราคาส่วนลดจากราคาพิเศษ
๗. ราคาหลังหักส่วนลดจะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายของการซื้อบัตร
๘. ราคาบัตรในแต่ละวันและโซนที่นั่งมีราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับทัศนียภาพในการรับชม
๙. ราคาบัตรยังไม่รวม
     ๙.๑ ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใบละ ๒๐ บาท
     ๙.๒ ค่าธรรมเนียมในการชำระผ่านบัตรเครดิต (Convenience Fee) 3% ในทุกช่องทางการจำหน่าย
     ๙.๓ ค่าธรรมเนียมการจัดส่งบัตร กรณีเลือกจัดส่งทางไปรษณีย์
     ๙.๔ ค่าบริการเสริมอื่น ๆ ของ Thaiticketmajor กรณีเลือกใช้บริการ
๑๐. เช็กจำนวน AIS Points กด *๕๕๐*๒# โทรออกฟรี
๑๑. สมัคร AIS Points กด *๕๕๐# โทรออกฟรี
๑๒. ซื้อบัตรได้ตั้งแต่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผ่านทางเว็บไซต์ Thaiticketmajor และ เคาน์เตอร์ Thaiticketmajor ๑๔ สาขาหลัก
๑๓. กรณีซื้อบัตรทางเว็บไซต์ หากเลือกรับบัตรด้วยตนเอง ท่านสามารถรับบัตรได้ที่ Thaiticketmajor ๑๔ สาขาหลัก โดยปิดรับบัตรล่วงหน้า ๗ วัน ก่อนถึงวันแสดงที่ท่านซื้อบัตรไว้ หลังจากนั้นให้รับบัตรที่หน้างานในวันเข้าชม
๑๔. กรุณานำบัตร หรือ เอกสารยืนยันการซื้อบัตรมาแสดง ณ จุดเข้างาน บริเวณท่ามหาราช
๑๕. เงื่อนไขการซื้อบัตรเป็นไปตามข้อกำหนดของ Thaiticketmajor
๑๖. ขอสงวนสิทธิ์ ๑ ที่นั่ง ต่อ ๑ ผู้ชม
๑๗. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเวลา ท่านจะได้รับรายละเอียดผ่านทาง SMS หรือ MMS และท่านสามารถติดตาม ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงได้ที่ www.ais.co.th/serenade/activity
๑๘. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับหมายกำหนดการของพระราชพิธีเป็นสำคัญ
 
#AISSerenade #SerenadeActivity #Serenade