Promotion and Discount คอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ น้ำเอย น้ำใจ

คอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ น้ำเอย น้ำใจสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

รับส่วนลด 10% สำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
บัตรอินฟินิท l บัตรผู้นำแพลทินัม l บัตรไทเทเนียม รพ.รามาธิบดีรับส่วนลด 5% สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทอื่นๆเงื่อนไขการรับโปรโมชั่น
  • สงวนสิทธิ์การรับส่วนลดสำหรับบัตรเครดิตตามที่ธนาคารกำหนดในข้างต้นเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตองค์กร บัตรเครดิตจัดซื้อ บัตรเครดิตส่วนราชการ และบัตรเดบิด บีเฟิสต์ ธนาคารกรุงเทพ
  • จำกัดจำนวน 500 ที่นั่ง และจำกัดกํารซื้อบัตร 4 ที่นั่ง / ท่าน
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการ หรือยกเลิกการให้ข้อเสนอดังกล่าวแก่ผู้ถือบัตรที่ธนาคารพิจารณาว่ามีการปฎิบัติผิดเงื่อนไขโปรโมชั่น และ / หรือ สัญญาการใช้บัตรเครดิตได้
  • การวินิจฉัยของธนาคารถือเป็นที่สุด