Promotion and Discount Green Concert #22 The Lost Rock Songs

Green Concert #22 The Lost Rock Songs

โฮมมี

รับส่วนลด 15%
แสดงใบเสร็จแครกเกอร์โฮมมี รสชาติใด ขนาดใดก็ได้ ครบ 3 ซอง
1 ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์ จำนวน 1 ที่นั่ง
เฉพาะจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์เท่านั้น
(จำกัดจำนวน 100 ใบ)

--------------------------------------------------------------

PTT

รับส่วนลด 15%
แสดงใบเสร็จจากร้าน Café Amazon มูลค่า 60 บาทขึ้นไป
1 ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์ จำนวน 4 ที่นั่ง
เฉพาะจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์เท่านั้น
(จำกัดจำนวน 100 ใบ)

--------------------------------------------------------------