Promotion and Discount Rhythm of Beau Sunita Concert

Rhythm of Beau Sunita Concert

น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง

สะสม ฝาน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง จำนวน 10 ฝา
ใช้เป็นส่วนลด 15%  (ต่อบัตร 1 ใบ)
เริ่มวันที่ 2 สิงหาคม 2562  - 31 ตุลาคม 2562
เฉพาะจุดจำหน่าย ThaiTicketmajor ทุกสาขา ทั่วประเทศ
(บัตรมีจำนวนจำกัด 100 ใบเท่านั้น)