Promotion and Discount คอนเสิร์ต สาวสาวสาว

คอนเสิร์ต สาวสาวสาวไทยประกันชีวิต

สมาชิกไทยไลฟ์การ์ด
กดรับสิทธิ์ e-coupon ส่วนลด 15% ผ่านทาง mobile application “Thai Life Card”
(รับสิทธิ์สูงสุด 2 ใบ ต่อ 1 สิทธิ์สมาชิก – จำนวนจำกัด)
โดยแสดง e-coupon ตัวจริงที่ไม่หมดอายุ พร้อมบัตรประชาชน เพื่อใช้สิทธิ์ซื้อบัตร
เฉพาะที่จุดจำหน่าย Thaiticketmajor เท่านั้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AirAsia
แสดง Boarding Pass ที่มีการเลือกซื้อที่นั่งของแอร์เอเชีย 
รับส่วนลด 15%
รับสิทธิ์สูงสุด 2 ใบ ต่อ 1 Boarding Pass (จำนวนจำกัด)
เฉพาะที่
จุดจำหน่าย Thaiticketmajor เท่านั้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toyota
รับส่วนลด 15% 
เมื่อแสดงกุญแจรถยนต์ยี่ห้อ Toyota
รับสิทธิ์สูงสุด 2 ใบ ต่อ 1 คัน (จำนวนจำกัด)
เฉพาะที่
จุดจำหน่าย Thaiticketmajor เท่านั้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

น้ำแร่ธรรมชาติ ตราช้าง
แสดงใบเสร็จผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติ ตราช้าง มูลค่า 30 บาท ใน 7-Eleven
รับสิทธิ์ส่วนลด 15%
1 ใบเสร็จ ต่อ 1 ใบ (จำนวนจำกัด)
เฉพาะที่
จุดจำหน่าย Thaiticketmajor เท่านั้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------