THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022

สัมมนา

THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022

  • calendar-white

    เสวนา วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 - วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

  • pin-linear-white

    สถานที่เสวนา Crystal Design Center (CDC HALL) / https://economicforum2022.thestandard.co/

  • clock-white

    ลงทะเบียน เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น.

แชร์
THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022
Crystal Design Center (CDC HALL) / https://economicforum2022.thestandard.co/

ผังการแสดง & รอบการแสดง

Crystal Design Center (CDC HALL)

ราคาบัตร
ON-GROUND 3 วัน
1) ราคา 4,900 บาท
เข้าร่วมในสถานที่จริง พร้อม Q&A ทุก SESSION
2) ราคา 20,000 บาท
เข้าร่วมในสถานที่จริง พร้อมร่วม EXCLUSIVE DINNER TALK ฟังเสวนาจาก อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมรับประทานคอร์สอาหารสุดพิเศษ โดยเชฟกิ๊ก-กมล ชอบดีงาม เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยสาขาอาหารจีน
✔ EXCLUSIVE รับชมสดในสถานที่จริง
✔ Q&A ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ใกล้ชิดวงในทุก SESSION
✔ NETWORKING COFFEE LOUNGE ร่วมพูดคุยกับนักคิด นักบริหาร และผู้นำระดับประเทศ
✔ รับสรุปเนื้อหาในรูปแบบ VISUAL DRAWING REAL TIME ที่งาน
✔ รับชมย้อนหลัง 3 เดือนเต็ม
—-------------------------------------------
ON-GROUND 1 วัน ราคา 1,900 บาท
เข้าร่วมในสถานที่จริง พร้อม Q&A ทุก SESSION
✔ EXCLUSIVE รับชมสดในสถานที่จริง
✔ Q&A ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ใกล้ชิดวงในทุก SESSION
✔ NETWORKING COFFEE LOUNGE ร่วมพูดคุยกับนักคิด นักบริหาร และผู้นำระดับประเทศ
✔ รับสรุปเนื้อหาในรูปแบบ VISUAL DRAWING REAL TIME ที่งาน
✔ รับชมย้อนหลัง 3 เดือนเต็ม

วันที่แสดง
เวลา
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 (SOLD OUT)
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 (SOLD OUT)
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 (SOLD OUT)
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 (SOLD OUT)

https://economicforum2022.thestandard.co/

ราคาบัตร
LIVE STREAM 3 วัน ราคา 3,900 บาท
*บัตร EARLY BIRD ราคาพิเศษ 2,500 บาท
เข้าชมงาน ONLINE
✔ รับชมสดทางออนไลน์ตลอด 3 วันเต็ม
✔ สรุปบทเรียนทุก SESSION
✔ รับชมย้อนหลัง 3 เดือนเต็ม

วันที่แสดง
เวลา
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565

https://economicforum2022.thestandard.co/

ราคาบัตร
LIVE STREAM 1 วัน ราคา 1,500 บาท
เข้าชมงาน ONLINE
✔ รับชมสดทางออนไลน์ 1 วัน
✔ สรุปบทเรียนทุก SESSION
✔ รับชมย้อนหลัง 3 เดือนเต็ม

วันที่แสดง
เวลา
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
On-Ground


Live 3 Day


Live 1 Day


EXCLUSIVE DINNER


บัตรนักเรียน


Remark
 
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, True Wallet , Shopee Pay มีค่าธรรมเนียม convenience fee 3 %
 
ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับผู้ซื้อบัตร On-Ground
บุคคลที่ได้รับตั๋วใบนี้ได้ยอมรับ และจะปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขดังต่อไปนี้
● ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม และท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามที่กำหนด จะต้องมีผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ที่รับรองโดยสถานพยาบาล ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเข้าชมการแสดงจนถึงวันงาน
● หากมีอาการป่วย ไอ จาม มีน้ำมูก หรือมีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และหากมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ผู้จัดมีสิทธิปฏิเสธการเข้าชมการแสดงได้ และจะดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกบริเวณงานตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินทันที โดยทางผู้จัดสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินในทุกกรณี
● ผู้ถือบัตร ไม่สามารถคืน, เปลี่ยน หรือแลกคืนเป็นเงินสด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด
● บนบัตรกระดาษเข้างานแสดง จะมี Code เพื่อสามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้ โดยจะเข้าชมได้ 1 อุปกรณ์เท่านั้น สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565 - 27 ก.พ. 2566 ผ่านทาง https://thestandard.co/thestandardeconomicforum2022
● ผู้ถือบัตรต้องตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่จัดงาน ให้ถูกต้อง และบัตร 1 ใบ สำหรับ 1 ท่านเท่านั้น
● ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าสถานที่แสดง หากไม่ได้ซื้อตั๋วจากไทยทิคเก็ตเมเจอร์, ผู้จัดงาน หรือจุดขายที่ได้รับอนุญาต
● ผู้ถือตั๋วยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม ซึ่งอาจหมายรวมถึงอาวุธ วัตถุควบคุมผิดกฎหมายอันตราย และอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพและเสียง
● ผู้จัดงาน อาจเลื่อน ยกเลิก หรือหยุดการแสดง ในกรณีที่สภาพอันตราย, เกิดเหตุการณ์อันตราย หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่อาจควบคุมได้
● บัตรที่มีการแก้ไขโดยการขูด ขีดฆ่า จะถือเป็นโมฆะ
● ห้ามขายหรือโอนสิทธิ์ของบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดงาน หากฝ่าฝืนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรทุกกรณี
● โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaiticketmajor.com/variety/info/6134/
 
ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับผู้ซื้อบัตร Livestream
● 1 ท่านสามารถซื้อบัตรรับชมได้ไม่เกิน 10 ใบ ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
● สำหรับการซื้อบัตรผ่านทุกช่องทาง ท่านจะได้รับรหัสสำหรับเข้าชมสด และรหัสสำหรับเข้าชมย้อนหลังทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับไทยทิคเก็ตเมเจอร์ภายใน 24 ชั่วโมง โปรดตรวจสอบอีเมลของท่าน หากไม่ได้รับอีเมลภายในเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อ โทร. 02 262 3456
● 1 รหัสสามารถรับชมได้ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
● สามารถเข้ารับชมสด THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022 ได้ในวันที่ 25-27/11/2022 09:00 เป็นต้นไป (ตามรอบที่ได้ทำรายการสั่งซื้อ) ผ่านทาง https://economicforum2022.thestandard.co/
● สามารถใช้รหัสเดิมในการเข้าชมย้อนหลัง โดยเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565 - 27 ก.พ. 2566 ผ่านทาง https://thestandard.co/thestandardeconomicforum2022
● มีปัญหาการรับชมติดต่อThailivestram Team 061-1254484
● โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaiticketmajor.com/variety/info/6134/

รายละเอียด

THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022
EDGE OF TOMORROW เศรษฐกิจไทยบนปากเหว
25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ CDC HALL
จับเทรนด์ เห็นอนาคต คว้าโอกาส 
ผู้นำกว่า 40 คน 15 เวที หาทางออกให้ประเทศไทย
 
*องค์กรที่ต้องการซื้อบัตรจำนวน 5 ที่นั่งขึ้นไป ลด 30% โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 06 4969 7499 (เวลา 10.00-18.00 น. ในเวลาทำการ)
 
ผลพวงเศรษฐกิจโลกถดถอย บางประเทศล่มสลาย
การเมืองโลกเปลี่ยน ส่วนโลกที่เราอยู่ก็แปรปรวน
ไทยพร้อมแค่ไหนที่จะรับมือ ท่ามกลางปัญหาที่สะสมอยู่ภายใน
 
ครั้งแรก! กับการขึ้นเวที ECONOMIC FORUM ของ บัณฑูร ล่ำซำ กับ OPENING REMARK ในมุมมองเศรษฐกิจไทยบนปากเหว 
 
พิเศษ! สำหรับผู้ซื้อบัตร EXCLUSIVE DINNER ร่วมรับประทานอาหารมื้อพิเศษโดย เชฟกิ๊ก-กมล ชอบดีงาม เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยสาขาอาหารจีน 
และเจ้าของร้านอาหารเลิศทิพย์ พร้อมฟังเสวนาจาก อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี 
เสวนาเข้มข้นกับตัวจริงจากทุกวงการ เช่น ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, ขัตติยา อินทรวิชัย, คมสันต์ ลี, ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, เศรษฐา ทวีสิน, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, สมโภชน์ อาหุนัย , ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และ แอนนา เสืองามเอี่ยม
 
#TheStandardEconomicForum2022 #เศรษฐกิจไทยบนปากเหว
 
  • ช่องทางการจำหน่าย :