• วันที่แสดง

 • สถานที่แสดง

 • ประตูเปิด ก่อนการแข่งขันเริ่มประมาณ 30 นาที

 • ราคาบัตร
 • Ticket Status

แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

รายละเอียด

2018 FIVB Volleyball Nations League (Bangkok)

(Dominican Republic, Germany, Thailand ,United States)

ตารางการแข่งขัน
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
คู่ที่ 1 เวลา 15.05-17.00 Germany vs. United States
คู่ที่ 2 เวลา 18.05-20.00 Thailand vs. Dominican Republic
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
คู่ที่ 1 เวลา 15.05-17.00 Dominican Republic vs. United States
คู่ที่ 2 เวลา 18.05-20.00 Thailand vs. Germany
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
คู่ที่ 1 เวลา 15.05-17.00 Dominican Republic vs.Germany
คู่ที่ 2 เวลา 18.05-20.00 Thailand vs.United States

 • จำกัดการซื้อ 1 คนไม่เกิน 2 ใบ ต่อรอบการแข่งขัน ทุกช่องทางการจำหน่าย
 • การซื้อบัตรผ่านทาง Call center หรือ www.thaiticketmajor.com โดยเลือกชำระผ่าน Cash Payment จะต้องไปชำระเงิน ภายในเวลาที่กำหนดอยู่บนใบแจ้ง คือ 3 ชั่วโมง
 • การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะมี convenience fee 3% ในทุกช่องทางการจำหน่าย
 • การแข่งขัน 1 วันสามารถเข้าชมได้ 2 คู่
 • บัตรที่ซื้อไปไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ ไม่สามารถคืนได้ในทุกกรณี

กำหนดการรับบัตร 

 1. สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ที่เลือกรับบัตรด้วยตนเอง ติดต่อรับบัตรพลาสติกเข้างานได้  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พ. ค เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป  จนถึง วันที่ 24 พ.ค. 61 เฉพาะ 15 สาขาหลักเท่านั้น  2.
 2. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านทาง ไปรษณีย์ โลตัส และ แฟรนไชส์ ต้องนำเอกสารรับบัตรทดแทนชั่วคราว A4 มาเปลี่ยนบัตรพลาสติกเข้างานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พ. ค เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป  จนถึง วันที่ 24 พ.ค. 61 เฉพาะ 15 สาขาหลักเท่านั้น  
 

รายละเอียดการรับบัตร / แลกบัตร

โปรดเตรียมเอกสารเพื่อความสะดวกในการรับบัตร ดังนี้
 1. หมายเลขการสั่งซื้อ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. บัตรเครดิต หรือ สลิปการโอนเงิน
 4.  สำเนาบัตรเครดิต สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ไม่ได้มารับด้วยตัวเอง)
 5. กรณีแลกบัตรต้องนำเอกสารรับบัตรทดแทน มาเปลี่ยนบัตรพลาสติกเข้างานเท่านั้น 

หมายเหตุ : กำหนดการรับบัตรพลาสติกภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พ. ค เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป  จนถึง วันที่ 24 พ.ค. 61 เฉพาะ 15 สาขาหลักเท่านั้น  
ตรวจสอบจุดจำหน่าย 15 สาขาหลัก เวลาทำการเปิด – ปิด ได้ที่   http://www.thaiticketmajor.com/outlets-ttm.php

---------------------------------------------------------------------------------------------

2018 FIVB Volleyball Nations League (Nakhon Ratchasima)

(Japan / South Korea / Thailand / Turkey)

ตารางการแข่งขัน
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
คู่ที่ 1 เวลา 15.05-17.00 Japan vs. Turkey
คู่ที่ 2 เวลา 18.05-20.00 Thailand vs. South Korea
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
คู่ที่ 1 เวลา 15.05-17.00 Japan vs.South Korea
คู่ที่ 2 เวลา 18.05-20.00 Thailand vs.Turkey
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
คู่ที่ 1 เวลา 15.05-17.00 South Korea vs.Turkey
คู่ที่ 2 เวลา 18.05-20.00 Thailand vs. Japan

 • จำกัดการซื้อ 1 คนไม่เกิน 2 ใบ ต่อรอบการแข่งขัน ทุกช่องทางการจำหน่าย
 • การซื้อบัตรผ่านทาง Call center หรือ www.thaiticketmajor.com โดยเลือกชำระผ่าน Cash Payment จะต้องไปชำระเงิน ภายในเวลาที่กำหนดอยู่บนใบแจ้ง คือ 3 ชั่วโมง
 • การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะมี convenience fee 3% ในทุกช่องทางการจำหน่าย
 • การแข่งขัน 1 วันสามารถเข้าชมได้ 2 คู่
 • บัตรที่ซื้อไปไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ ไม่สามารถคืนได้ในทุกกรณี

กำหนดการรับบัตร 
1.   สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ที่เลือกรับบัตรด้วยตนเอง ติดต่อรับบัตรพลาสติกเข้างานได้  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พ. ค เวลา 15:00 . เป็นต้นไป  จนถึง วันที่ 24 พ.ค. 61 เฉพาะ 15 สาขาหลักเท่านั้น  
2.   สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านทาง ไปรษณีย์ โลตัส และ แฟรนไชส์ ต้องนำเอกสารรับบัตรทดแทนชั่วคราว A4 มาเปลี่ยนบัตรพลาสติกเข้างานได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พ. ค เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป  จนถึง วันที่ 24 พ.ค. 61 เฉพาะ 15 สาขาหลักเท่านั้น

รายละเอียดการรับบัตร / แลกบัตร

โปรดเตรียมเอกสารเพื่อความสะดวกในการรับบัตร ดังนี้
 1. หมายเลขการสั่งซื้อ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. บัตรเครดิต หรือ สลิปการโอนเงิน
 4.  สำเนาบัตรเครดิต สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ไม่ได้มารับด้วยตัวเอง)
 5. กรณีแลกบัตรต้องนำเอกสารรับบัตรทดแทน มาเปลี่ยนบัตรพลาสติกเข้างานเท่านั้น 

หมายเหตุ : กำหนดการรับบัตรพลาสติกเข้างานภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พ. ค– วันที่ 31 พ.ค. 61 เฉพาะ 15 สาขาหลักเท่านั้น  
ตรวจสอบจุดจำหน่าย 15 สาขาหลัก เวลาทำการเปิด – ปิด ได้ที่   http://www.thaiticketmajor.com/outlets-ttm.php

---------------------------------------------------------------------------------------------

TTM UPDATE

ดูเพิ่มเติม

RECENTLY
VIEWED