Loading ...
Loading ...
ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ (อีเมลล์ เท่านั้น)* :   
รหัสผ่าน* :
ยืนยันรหัสผ่าน* :
ชื่อ* :   โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่ตรงกับบัตรประชาชน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัล
นามสกุล* :
หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง*:   บัตรประชาชน    หนังสือเดินทางหรืออื่นๆ  
วันเกิด* :
เพศ* :   ชาย    หญิง
ที่อยู่* :   (บ้านเลขที่,ห้องเลขที่,ชื่ออาคารหรือชื่อหมู่บ้าน,ซอย,ถนน,แขวง)
ประเทศ* :
จังหวัด* :
อำเภอ* :
รหัสไปรษณีย์* :
โทรศัพท์มือถือ* :  -   -  (ประเทศไทย ตัวอย่างเช่น 66-81-111XXXX)
หมายเลขโทรศัพท์ :  -  (กรุงเทพฯ ตัวอย่างเช่น 66-2-111XXXX)
เบอร์ต่อ :  
   
ข้อมูลแบบสอบถาม
สถานะภาพ :
จำนวนบุตร :
รายได้รวมทั้งครอบรัว/เดือน :
อาชีพ :
ตำแหน่ง :
ระดับการศึกษา :
   
การรับข่าวสาร
บริการอีเมล์แจ้งกำหนดการ จำหน่ายบัตรพร้อมรายละเอียด :   ใช่ ฉันต้องการบริการนี้
   
 
   
 
   
* โปรดกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกตามความเป็นจริง ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการรักษาสิทธ์ของท่านในการเข้าชมงานแสดง หรือกรณีที่บัตรงานแสดงหาย รวมถึงการติดต่อกลับในการแจ้งรายละเอียดงานแสดงต่างๆ และสิทธิพิเศษของสมาชิกเว็บไซต์ ThaiTicketMajor โดยบริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ