EN
TH

ที่พัก-รถรับส่ง คอนเสิร์ต U2 The Joshua Tree Tour 2019 Live in Singapore

ประเทศสิงคโปร์

รายละเอียด

ที่พักพร้อมรถรับส่งสนามบิน
สำหรับ คอนเสิร์ต U2 The Joshua Tree Tour 2019 Live in Singapore

 
ช่วงเวลาเข้าพัก วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562 (จำนวน 2 คืน)

Grand Central Hotel (ระดับ 4 ดาว ย่าน Orchard)
 - ห้อง Deluxe 2 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 - รถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน
 
Elizabeth Hotel (ระดับ 4 ดาว ย่าน Orchard)
 - ห้อง Superior 2 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 - รถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน
 
V Hotel Lavender (ระดับ 4 ดาว ย่าน MRT Lavender)
 - ห้อง Superior 2 คืน
 - รถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน
 
Porcelain Hotel (ระดับ 3ดาว ย่าน Chinatown)
 - ห้อง Standard Queen (ขนาด 10 sqm) 2 คืน
 - รถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน
 
ช่วงเวลาเข้าพัก วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2562 (จำนวน 1 คืน)

Grand Central Hotel (ระดับ 4 ดาว ย่าน Orchard)
 - ห้อง Deluxe 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 - รถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน
 
Elizabeth Hotel (ระดับ 4 ดาว ย่าน Orchard)
 - ห้อง Superior 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 - รถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน
 
V Hotel Lavender (ระดับ 4 ดาว ย่าน MRT Lavender)
 - ห้อง Superior 1 คืน
 - รถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน
 
Porcelain Hotel (ระดับ 3ดาว ย่าน Chinatown)
 - ห้อง Standard Queen (ขนาด 10 sqm) 1 คืน
 - รถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน

เงื่อนไข

หมายเหตุ

-
ที่พักสำหรับเข้าพักในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น
-
รถรับส่งเส้นทาง สนามบินชางฮี - โรงแรมที่พัก บริการเวลา 08.00 - 21.00 น. เท่านั้น
- รถรับส่งเป็นบริการแบบรวมกับผู้เดินทางอื่น
- กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล / E-mail เพื่อส่งใบจองโรงแรม
-
ระยะเวลาจำหน่าย
วันที่ 18 กรกฎาคม - 30 ตุลาคม 2562
 

ราคา

Grand Central Hotel 2 คืน + อาหารเช้าและรถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน 10,150 บาท
Elizabeth Hotel 2 คืน + อาหารเช้าและรถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน 10,400 บาท
V Hotel Lavender 2 คืน + รถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน 10,400 บาท
Porcelain Hotel 2 คืน + รถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน 8,150 บาท
Grand Central Hotel 1 คืน + อาหารเช้าและรถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน 6,200 บาท
Elizabeth Hotel 1 คืน + อาหารเช้าและรถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน 6,325 บาท
V Hotel Lavender 1 คืน+รถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน 6,325 บาท
Porcelain Hotel 1 คืน + รถรับส่งสนามบิน 2 ท่าน 5,200 บาท

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม