HOME | TRAVEL | งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

- - - งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 / งานเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 - วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 / อุทยานหลวงราชพฤกษ์, ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ + + +

การกลับมาอีกครั้งกับปรากฎการณ์ยิ่งใหญ่ระดับโลก
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 - วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555
(เลื่อนจากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555)

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

พบกับ 3 ความยิ่งใหญ่ สุดตระการตา

สวนแสงแห่งจินตนาการ
ครั้งแรกที่ดวงไฟนับล้านดวง
จากพลังงานแสงอาทิตย์
กับผีเสื้อเรืองแสง เต้นรำพร้อมเสียงดนตรี

สวนเยาวชนรักษ์โลก
นิทรรศการและกิจกรรม
ปลูกฝังจิตสำนึกการลดโลกร้อน
และรักธรรมชาติให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ี

กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้า
ครั้งแรกของกระเช้าลอยฟ้า สูงกว่า 40 เมตร
เต็มตากัยจุดชมทิวทัศน์งานพืชสวนโลก
ในมุมมองใหม่ที่สวยที่สุด

3 วโรกาสเฉลิมฉลองครั้งประวัติศาสตร์
- เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
- สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลสมัยที่จะทรงเจริญพระชรมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555

พบกับกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำ

ทัศนคติสีเขียว ร่วมสร้างสรรค์แนวคิดรักษ์โลก ตระหนักถึงการช่วย กันลดภาวะโลกร้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ
Greenitude :
Reducing Global Warming to Save Planet Earth and to Improve the Quality to Life

- 30 ประเทศจากทั่วโลกร่วมแสดงในสวนนานาชาติทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
- 39 สวนเฉลิมพระเกียรติจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศทั้งภาครัฐ และเอกชน
- การประชุมวิชาการนานาชาติ และภายในประเทศมากมายในหัวข้อที่พลาดไม่ได้
- นิทรรศการด้านพืชสวนและเทคโนโลยีการเกษตรระดับนานาชาติ
- การประกวดด้านพืชสวนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติตลอดระยะเวลา 99 วัน ของการจัดงาน

ความเป็นมา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเห็นชอบในการเสนอขอเป็น เจ้าภาพจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ระดับA2/B1 ต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Asssociation of Horticultural Producers:AIPH) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้เสนอโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ต่อคณธรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 อนุมัติให้กระทรวงเกษตร และสหกรณ์รับผิดชอบการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระ เกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (The International Horticultural Exposition: Royal Flora Ratchaphruek 2011) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชืยงใหม่ พื้นที่รวมประมาณ 470 ไร่ มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2554 – 14 มีนาคม 2555

Mascots สัญลักษณ์นำโชค
น้องคูน เติบโต สดใส ร่าเริง เปี่ยมไปด้วยพลัง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นตัวแทนของนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ คือ New Generation ที่มีมุมมองที่ดีในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักเกษตรกรรม รักโลก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
ดินฉ่ำ แข็งแรง ใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มอบแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ และเป็นที่พึ่งพาอาศัยของทุกคน
น้ำใส อ่อนโยน ใจเย็น โอบอ้อมอารี สร้างความสดชื่น และอุดมสมบูรณ์ เป็นคู่หูกับ “ดินฉ่ำ” รับหน้าที่ทำให้พืชพรรณเจริญงอกงาม
ลมบิน ขยัน ว่องไว ขี้เล่น สนุกสนาน พัดพาความสุขให้ทุกคน หมุนใบพัดเพื่อสร้างพลังงานกล และไฟฟ้า
ไออุ่น มีเสน่ห์ร้อนแรง แต่อบอุ่น มีความเป็นผู้นำ ดูแลทุกคนอย่างตรงต่อเวลาสม่ำเสมอ นำพลังงานแสงอาทิตย์มาให้ทุกวันTravel Information

สถานที่

วันที่


ระยะเวลาการจัดงาน 
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 - วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555

(เลื่อนจากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555)

- จันทร์-ศุกร์ เปิดตั้งแต่ 9.00 น. - 21.00 น.
- เสาร์ และอาทิตย์ เปิดตั้งแต่ 9.00 น. - 22.00 น.


ต้องนำบัตรมาติดต่อ เพื่อเลือกรอบใหม่ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา
ภายใน 13 ธ.ค. 54 ไม่สามารถคืนบัตรได้ 


 

 

ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

วันจำหน่ายบัตร

ตั้งแต่  08 สิงหาคม 2554 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ช่องทางการจัดจำหน่าย

บัตรราคา

การเปลี่ยนบัตรวันเข้าชมงานพืชสวนโลกฯ ของบัตรส่วน 50%
หมดเขตเปลี่ยนวันที่ 13 ธ.ค. 2554

ราคาบัตรตั้งแต่วันนี้ -  วันที่ 13 ธ.ค. 54
บัตรประเภทเข้าชมงานครั้งเดียว
• ผู้ใหญ่ คนละ 100 บาท
• เด็ก / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ คนละ 50 บาท
ราคาบัตรตั้งแต่ วันที่ 14 ธ.ค. 54 - วันที่ 14 มี.ค. 55
บัตรประเภทเข้าชมงานครั้งเดียว
• ผู้ใหญ่ คนละ 200 บาท
• เด็ก / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ คนละ 100 บาท
- - ปิดการจำหน่ายบัตร - -

ราคาบัตรตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 13 ธ.ค. 54
บัตรประเภทเข้าชมงานไม่จำกัดจำนวนครั้ง
• ผู้ใหญ่ คนละ 400 บาท
• เด็ก / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ คนละ 200 บาท
ราคาบัตรตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 54 - วันที่ 14 มี.ค. 55
บัตรประเภทเข้าชมงานไม่จำกัดจำนวนครั้ง
• ผู้ใหญ่ คนละ 800 บาท
• เด็ก / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ คนละ 400 บาท
- - ปิดการจำหน่ายบัตร - -

บัตรประเภทหมู่คณะ 15-50 คน  (เปิดขายผ่าน Call Center และ จุดจำหน่ายTTM เท่านั้น)
• ผู้ใหญ่ คนละ 150 บาท
• เด็ก / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ คนละ 70 บาท

- เด็กต้องมีความสูงไม่เกิน 100 ซ.ม.
- ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ชำระบัตรเครดิตผ่านทาง
Internet ชาร์ต 3%

http://www.thaiticketmajor.com/travel/images/royal-flora-2011/btt-package.jpg

 

รูปแบบบริการ

Remark

เงื่อนไขการเข้าชม
ผู้เข้าชมงานจะต้องปฏิบัติตามเงื่อไขที่กำหนด
ดังนี้
1. บัตร
บัตรประเภทครั้งเดียว 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน ต่อการชมงาน 1 ครั้ง
กรุณาพกบัตรติดตัวไว้ตลอดเวลาขณะเข้าชมงาน
บัตรสำหรับหมู่คณะ (15 คนขึ้นไป) ราคาจะต่างกับบัตรประเภทครั้งเดียว
ความแตกต่างของบัตร
- ผู้ใหญ่ คือ อายุ 15 ปีขึ้นไป
- เด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี และต้องแสดงบัตรนักเรียน) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซื้อบัตรได้ในราคาพิเศษ
- เด็กสูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าฟรี
- สำหรับบัตรไม่จำกัดจำนวนครั้ง ก่อนเข้างานต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้ง
บัตรเข้าชมงานไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงิน และไม่สามารถโอนได้ บัตรจะตกเป็นโมฆะทันทีหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัตร หรือ กรณีสูญหายจะไม่มีการออกบัตรใหม่ให้
การออกบัตรโปรโมชั่นของทางผู้จัดงานจะไม่มีผลกระทบต่อโปรโมชั่นอื่นๆ

2. บัตรจองล่วงหน้า
บัตรจองล่วงหน้าจะได้รับบัตรจากจุดจําหน่ายทันที และบัตรประเภทกลุ่มบุคคลต้องเข้างานบริเวณทางเข้าที่ระบุว่า “ทางเข้าของหมู่คณะ”
ผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนวันเข้าชม ของบัตรจองล่วงหน้าจะต้องแสดงรายการต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ประจํา จุดจําหน่ายบัตร
- เลขที่การซื้อบัตรที่ออกให้เมื่อมีการซื้อบัตรล่วงหน้า
- บัตรจองล่วงหน้าไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรกํานัล โปรโมชั่น หรือ ข้อเสนอพิเศษใดๆได้

3. สุขภาพและความปลอดภัย
ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรตรวจสอบรายละเอียดของงานแสดงนั้นๆ จากเจ้าหน้าทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่การแสดงที่มีการใช้เทคนิคพิเศษ
บางโอกาสควรปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่

4. การปฎิบัติตัวของผู้เข้าชม
ห้ามสูบบุหรี่
ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้างาน ยกเว้น สุนัขนำทาง และ สุนัขช่วยฟัง
ห้ามนำอาวุธเข้าไปในงาน
ห้ามรบกวนผู้อื่น หรือ ส่งเสียงดัง หรือ คุกคามเจ้าหน้าที่
ห้ามใช้ยาเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มมึนเมา
ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ออกจากงาน หากผู้เข้าร่วมงานไม่ปฎิบัติตามข้อบังคับตามข้อ 4

5. ความปลอดภัย
เพื่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจค้นตัว หรือสิ่งของ
ควรเก็บรักษาทรัพย์สินของท่านไว้กับตัวตลอดเวลา หากมีการสูญหายทางผู้จัดงานไม่ของรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดทรัพย์สินนั้นๆของท่านที่ได้นำเข้ามาภายในงาน

 


การเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่
การเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554สามารถเลือกเดินทางได้หลากหลายรูปแบบดังนี้

- ทางเครื่องบิน มีเที่ยวบินสู่เชียงใหม่มากมาย อาทิ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ นกแอร์ แอร์เอเชีย สามารถสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานของสายการบินนั้นๆ หรือกับทางโรงแรม บริษัทท่องเที่ยว จากต่างประเทศ หรือเมื่อมาถึงประเทศไทย

- ทางรถไฟ เครือข่ายรถไฟที่ให้บริการทั่วประเทศไทยนั้นจะใช้กรุงเทพฯ เป็นจุดศูนย์กลาง โดยมีหนึ่งเส้นทางสู่เชียงใหม่
ผู้เดินทางสามารถซื้อตั๋วทุกขบวนรถล่วงหน้าได้ 60 วัน ที่สถานีหลักๆ และที่สำนักงาน สามารถจองตั๋วล่วงหน้าที่สถานีหัวลำโพง ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2225 0300 โทรสาร 0 2225 3801 สายด่วน 1690 หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th

- ทางรถโดยสารประจำทาง ถนนที่มุ่งตรงสู่เชียงใหม่นับเป็นทางหลวงที่ทันสมัย นอกจากนี้การเดินทางโดยใช้บริการรถประจำทางปรับอากาศ ในประเทศก็เป็นที่นิยม เช่นกัน โดยสามารถไปขึ้นรถได้ที่สถานี

ขนส่งสายเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์

0 2936 2841 – 48 หรือ Call Center 0 2576 5599

- ทางรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 695 กม.

อีกหนึ่งเส้นทางคือ จาก นครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กม.

การเดินทางสู่งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

- โดยรถยนต์ จากตัวเมืองเชียงใหม่ วิ่งมาทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 108 จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่สถานที่จัดงานอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

จากท่าอากาศยานสากลจังหวัดเชียงใหม่ วิ่งเลียบคลองชลประทานมาทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่สถานที่จัดงานอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

- โดยรถขนส่งสาธารณะ ช่วงก่อนพิธีเปิดในเดือนพฤศจิกายน 2554 การเดินทางสู่พื้นที่จัดงานทำได้โดยใช้บริการแท็กซี่หรือรถสองแถวสาธารณะ จากตัวเมืองเชียงใหม่ ระหว่างงานนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงกุมภาพันธ์ 2555 จะมีบริการรถรับจ้างสาธารณะจากจุดหลักต่างๆ เช่นโรงแรม สถานีรถไฟ สนามบิน และตัวเมืองเชียงใหม่มายังสถานที่จัดงาน หรือจากท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ มาถึงงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิม พระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

ที่พักในระหว่างการจัดงาน : มีโรงแรมที่พักในทุกระดับราคา กว่า 418 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่
ที่พร้อมให้บริการกับแขกผู้มาเยือนทุกท่าน

 

Tags: พืชสวนโลก 2011   พืชสวนโลก 2554   พืชสวนโลก   ปรากฎการณ์   ระดับโลก   มหกรรม   พืชสวนโลก   เฉลิมพระเกียรติฯ   ราชพฤกษ์   อุทยานหลวงราชพฤกษ์   อุทยานหลวงราชพฤกษ์   เชียงใหม่   ความยิ่งใหญ่   สุดตระการตา   สวนแสงแห่งจินตนาการ   พลังงานแสงอาทิตย์   ผีเสื้อเรืองแสง   สวนเยาวชนรักษ์โลก   นิทรรศการ   กิจกรรม   จิตสำนึก   ลดโลกร้อน   รักธรรมชาติ   เยาวชน   กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้า   ทิวทัศน์   เฉลิมฉลอง   ประวัติศาสตร์   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   พิธีมหามงคล   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ทัศนคติสีเขียว   คุณภาพชีวิต   มนุษยชาติ   Greenitude   น้องคูนแพ็คเกจ พืชสวนโลก

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น