รีวิว Piano Seven Live in Bangkok ดนตรีอันลึกล้ำกับนิ้วที่กรีดกรายบนเปียโน 7 หลัง

บันเทิง

เหนือคำบรรยายจริงๆ กับสุดยอดสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นกับผู้ชมใน Piano Seven Live in Bangkok ณ M Theatre รอบวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา สำหรับงานแสดงสดครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งที่ 4 แล้ว หลังจากที่พวกเขาบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาฝา