ผู้ชายปากหมา ชาติตระกูลดี หัวสี หน้าตี๋ มีหนวด

บันเทิง

เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กับแรงบันดาลใจที่ตลาดนัด หนุ่มอารมณ์ดีคนนี้ตั้งสโลแกนให้ตัวเองว่า “ผู้ชายปากหมา ชาติตระกูลดี หัวสี หน้าตี๋ มีหนวด”หลายคนรู้จักเขาในชื่อ น้าเน็ก แต่น้อยคนจะรู้จักชื่อจริงของเขา เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อดีตนัก