Austra วงอิเล็คโทรนิคจากแคนาดา มาโชว์ในเทศกาลดนตรี Big Mountain เสาร์ที่ 7 ธ.ค.นี้‏

บันเทิง
Austra วงอิเล็คโทรนิคจากแคนาดา มาโชว์ในเทศกาลดนตรี Big Mountain เสาร์ที่ 7 ธ.ค.นี้‏

Austra วงอิเล็คโทรนิคจากแคนาดา มาโชว์ในเทศกาลดนตรี Big Mountain เสาร์ที่ 7 ธ.ค.นี้‏

ใครไป Big Mountain ปีนี้ อย่าพลาดชมโชว์ของ Austra


วงอิเล็คโทรนิคเท่ๆ จากแคนาดา โชว์ที่เวที District 9 คืนวันที่ 7 ธ.ค. เวลาประมาณ 21.30 น.(ต่อจาก Modern Dog)

อัลบั้ม OLYMPIA วางขายในเมืองไทยเร็วๆ นี้

เเท็กที่เกี่ยวข้อง : Big Mountain Austra Modern Dog District 9 OLYMPIA