บัตรคอนเสิร์ต SLOT MACHINE – THE FIRST CONTACT

บันเทิง
บัตรคอนเสิร์ต SLOT MACHINE – THE FIRST CONTACT

ใครซื้อบัตรคอนเสิร์ต SLOT MACHINE – THE FIRST CONTACT แล้วได้เป็นบัตรกระดาษ สามารถไปแลกเป็นบัตรแข็งได้แล้วที่เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major ทุกสาขา


ใครซื้อบัตรคอนเสิร์ต SLOT MACHINE – THE FIRST CONTACT 
แล้วได้เป็นบัตรกระดาษ สามารถไปแลกเป็นบัตรแข็งได้แล้วที่เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major ทุกสาขา
ส่วนใครที่ยังไม่มีบัตร รีบไปจัดกันได้แล้วนะครับ ซื้อตอนนี้จะได้เป็นบัตรแข็งไปเลยครับ ใจเย็นเกินไปอาจไม่มีบัตรให้ซื้อนะครับ
โดยเฉพาะบัตรยืน Zone B1 (ราคา 1,000 บาท) เหลือไม่ถึง 100 ใบแล้ว
 

ที่มา :