Promotion and Discount นิทานหิ่งห้อย เดอะ มิวสิคัล ละครร้องเพลงเฉลียง

บันเทิง
Promotion and Discount นิทานหิ่งห้อย เดอะ มิวสิคัล ละครร้องเพลงเฉลียง

โปรโมชั่นนิทานหิ่งห้อย เดอะ มิวสิคัล ละครเวทีร้องเพลงเฉลียง
* เลือกใช้โปรโมชั่นได้เพียง 1 โปรโมชั่น ต่อการซื้อบัตร 1 ครั้ง เท่านั้น *
 
สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิก Toyota Privilege
สมาชิก Toyota Privilege รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง นิทานหิ่งห้อย เดอะ มิวสิคัล ละครเวทีร้องเพลงเฉลียง
 
เงื่อนไข

  1. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถซื้อบัตรได้สูงสุด 4 ใบ
  2. สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2560
สมาชิก Toyota Privilege พิมพ์ T10757 แล้วส่ง SMS ไปที่ 4712888 เพื่อรับรหัสโปรโมชั่น (Promo Code) ลูกค้าจะได้รับรหัสโปรโมชั่นจากโตโยต้า และนำรหัสไปแสดงที่หน้าเคาน์เตอร์ Thaiicketmajor ทุกสาขา
  1. สามารถใช้ได้เฉพาะการซื้อบัตรที่เคาน์เตอร์ Thaiticketmajor เท่านั้น
  2. ลูกค้าโตโยต้าสามารถสมัครเป็นสมาชิก Toyota Privilege ได้ฟรีที่ www.toyotaprivilege.com

*สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
------------------------------------------------------------------------------------

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
รับส่วนลดสูงสุด 15%* เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง นิทานหิ่งห้อย เดอะ มิวสิคัล ละครเวทีร้องเพลงเฉลียง
และของที่ระลึกที่โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ
 
- รับส่วนลด 15% สำหรับผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย และบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
- รับส่วนลด 10% สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย Classic / Gold / Platinum และบัตรเดบิตกสิกรไทยทุกประเภท
 
เงื่อนไขโปรโมชั่นธนาคารกสิกรไทย*
1. จำกัดสิทธิ์ในการซื้อบัตรสูงสุด 4 ใบ ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลาโครงการ
2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยและบัตรเดบิตกสิกรไทยเท่านั้น
3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย


 

------------------------------------------------------------------------------------

Member สยามพิฆเนศ
แสดงบัตรสมาชิกสยามพิฆเนศที่หน้าเคาน์เตอร์ Thaiticketmajor ทุกสาขา รับส่วนลด 10%
(สมาชิก 1 คน ซื้อบัตรได้ไม่เกิน 4 ใบ)

------------------------------------------------------------------------------------
สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิก M Card
แสดงบัตร M Card ทุกประเภท รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง นิทานหิ่งห้อย เดอะ มิวสิคัล ละครเวทีร้องเพลงเฉลียง
 
เงื่อนไข

  1. บัตร M Card 1 ใบ สามารถซื้อบัตรได้สูงสุด 4 ใบ สามารถใช้ได้เฉพาะการซื้อบัตรที่เคาน์เตอร์ Thaiticketmajor เท่านั้น
  1. สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้  –   12 กุมภาพันธ์ 2560
*สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด


------------------------------------------------------------------------------------
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษา
 
เพียงแสดงบัตร นักเรียน นักศึกษา เมื่อซื้อบัตรละครเวที
"นิทานหิ่งห้อย เดอะ มิวสิคัล ละครเวทีร้องเพลงเฉลียง"
ที่เคาน์เตอร์ไทยทิกเกตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก
ลดทันที
บัตรราคา 1,000 เหลือ 600 บาท
บัตรราคา 1,200 เหลือ 800 บาท
บัตรราคา 1,500 เหลือ 1,100 บาท
*เฉพาะรอบวันที่ 28, 29 มกราคม 2560
***********************************************************
บัตรราคา 1,200 เหลือ 800 บาท
บัตรราคา 1,500 เหลือ 1,100 บาท
บัตรราคา 1,800 เหลือ 1,400 บาท
*รอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
 
หมายเหตุ
- บัตร นักเรียน นักศึกษา 1 ใบ ซื้อได้สูงสุด 4 ใบ
- โปรโมชั่นนี้ซื้อได้เฉพาะบัตรราคา 1,000 / 1,200 / 1,500 บาท *เฉพาะรอบวันที่ 28, 29 มกราคม 2560
และ บัตรราคา 1,200 / 1,500 / 1,800 บาท  *เฉพาะที่รอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 
** ส่วนลดสำหรับการซื้อบัตรเป็นหมู่คณะ **
ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ โทร. 096-279-2006


------------------------------------------------------------------------------------


โปรโมชั่น ดูวนไป
 
นำบัตรชมการแสดงนิทานหิ่งห้อยฯ รอบวันที่ 28-29 ม.ค 2560 ใช้เป็นส่วนลด 300 บาท ในการซื้อบัตรชมการแสดงนิทานหิ่งห้อยฯ รอบวันที่ 11-12 ก.พ. 2560
 
เงื่อนไขในการใช้โปรโมชั่น
1. บัตรรอบวันที่ 28-29 ม.ค. ใช้ซื้อบัตรรอบ 11-12 ก.พ. ได้ 1 ใบ 
2. ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. - 12 ก.พ. 60 
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. ใช้สิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์ Thaiticketmajor 14 สาขาหลักเท่านั้น
5. ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 
------------------------------------------------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดการแสดงเพิ่มเติมได้ที่ ...