Promotion and Discount ลอดลายมังกร เดอะมิวสิคัล

บันเทิง
Promotion and Discount ลอดลายมังกร เดอะมิวสิคัลสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
แสดงใบเสร็จหรือใบสั่งซื้อหนังสือ “ลอดลายมังกร“ เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ 
รับส่วนลด 10%
1 ใบเสร็จหรือสั่งซื้อ สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้สูงสุด 2 ใบ
สามารถใช้ได้กับทุกรอบการแสดง และทุกราคาบัตร ยกเว้นบัตรราคา 500 บาท
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนจบการแสดง
เฉพาะที่จุดจำหน่ายเท่านั้น

------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียนและนักศึกษา
(ผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาไม่เกินปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 22 ปี)
 
แสดงบัตรนักเรียนหรือนักศึกษา
ซื้อบัตรราคา 1,000 บาท ได้ในราคา 500 บาท
(1 บัตร รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง)
สามารถใช้ได้กับทุกรอบการแสดง ยกเว้นรอบวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์
เฉพาะที่จุดจำหน่าย 14 สาขาหลักเท่านั้น
** ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรชมละครเวที คู่กับบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา
ในวันที่มาชมการแสดง หากบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษาสูญหาย สามารถใช้ใบแจ้งความเพื่อยืนยันตนได้

------------------------------------------------------------------------------------

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 
แสดงบัตรประชาชนตัวจริงในการซื้อ (ไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเอง)
รับส่วนลด 500 บาท
(1 บัตร รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง)
สามารถใช้ได้กับทุกราคาบัตร ยกเว้น 500 บาท
สามารถใช้ได้กับทุกรอบการแสดง ยกเว้นรอบวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์
เฉพาะที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์เท่านั้น


------------------------------------------------------------------------------------


ติดตามรายละเอียดการแสดงเพิ่มเติมได้ที่ ...