สรุป การแสดง และ คอนเสิร์ต ที่เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม

เนื่องด้วยปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้มีงานแสดงที่ผู้จัดงานต้องทำการเลื่อน หรือ ยกเลิก ทาง Thaiticketmajor ขอสรุปงานที่เลื่อนการแสดงออกไป ดังนี้...

เนื่องด้วยปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้มีงานแสดงที่ผู้จัดงานต้องทำการเลื่อน หรือ ยกเลิก ทาง Thaiticketmajor ขอสรุปงานที่เลื่อนการแสดงออกไป ดังนี้...

รวมพลคนฉลาดซื้อ "ร้อง เล่า เข้าเรื่องฉลาดซื้อ" http://www.thaiticketmajor.com/images/cancelled.gif
รอบแสดง  วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554  เวลา 16:00 น.
คอนเสิร์ตสีสันวันแจ๊ส http://www.thaiticketmajor.com/images/cancelled.gif
รอบแสดง  วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554  เวลา 14:00 น.
CNBLUE 2011 ASIA TOUR CONCERT ‘BLUESTORM’ IN BANGKOK
รอบแสดง วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เป็น วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
หมายเหตุ
• ในกรณีที่ต้องการดูคอนเสิร์ต ผู้ชมสามารถใช้บัตรเดิม ที่นั่งเดิม โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตรแต่อย่างใด เข้าชมได้ ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
• ในกรณีที่ไม่สะดวกในวันที่เปลี่ยนใหม่ สามารถทำการคืนเงิน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. นำบัตรตัวจริงไปติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่บูท Thaiticketmajor 13 สาขา เท่านั้น
2. ระยะเวลาการคืนเงิน ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ เท่านั้น (หากเลยจากระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ายินยอมในการไปชมรอบการแสดงใหม่)
Season of Love Song Music Festival 2
รอบแสดง วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เป็น วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555
Singha Corporation Presents Pitbull Live in Bangkok 2011
รอบแสดง วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เป็น - - ยังไม่ระบุ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง - -
Channel 3 4+1 Superstar Concert
รอบแสดง วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เป็น วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
คอนเสิร์ต ๘๔ พรรษา มหามงคล
รอบแสดง วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554  เวลา 14:00 น. เป็น
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 14:00 น.
และ
รอบแสดง วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14:00 น.
วันและเวลาแสดงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
คอนเสิร์ต “คิดถึง...ครูแจ๋ว สง่า อารัมภีร” http://www.thaiticketmajor.com/images/cancelled.gif
รอบแสดง  วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554  เวลา 14:00 น.
กรณีคืน ลูกค้าทุกท่านต้องนำบัตรคืนที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 10 ธันวาคม 2554
สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล 
รอบที่มีแสดงจากเดิม 19 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2554
ยกเลิกรอบ 19 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2554
เพิ่มรอบ 30 พฤศจิกายน – 22 มกราคม 2554
กรณีต้องการชม  ลูกค้าต้องนำบัตรมาติดต่อ เพื่อเลือกรอบใหม่ได้ ภายใน 15 พฤศจิกายน 2554
เลือกจากที่นั่งที่ยังเหลืออยู่ของรอบการแสดงวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ถึงรอบวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554
เลือกจากที่นั่งใหม่ของรอบการแสดงวันพุธที่ 11 มกราคม 2555 ถึงรอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555
กรณีต้องการคืน  สามารถนำบัตรคืนได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 15 พฤศจิกายน 2554
GOT SHOW เพชรตัดเพชร 
กรณีต้องการชม
  ใช้บัตรใบเดิมเข้าชมรอบวันแสดงใหม่ในตำแหน่งที่นั่งเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร
ลูกค้าที่ซื้อรอบ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม หรือ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 สามารถใช้บัตรใบเดิม ชมรอบวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 ในที่นั่งเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร
ลูกค้าที่ซื้อรอบ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม หรือวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554 สามารถใช้บัตรใบเดิม ชมรอบวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 ในที่นั่งเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร

กรณีต้องการคืน  นำบัตรคืนได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ถึง 2 ธันวาคม 2554
ปาฏิหาริย์ริวโชว์ 
กรณีต้องการชม
  ใช้บัตรใบเดิมเข้าชมรอบวันแสดงใหม่ในตำแหน่งที่นั่งเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร
ลูกค้าที่ซื้อรอบ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 14:00 น. สามารถใช้บัตรใบเดิม ชมรอบ วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา 14:00 น.
ลูกค้าที่ซื้อรอบ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 19:30 น. สามารถใช้บัตรใบเดิม ชมรอบ วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา 19:30 น.
ลูกค้าที่ซื้อรอบ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา 14:00 น. สามารถใช้บัตรใบเดิม ชมรอบ วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 เวลา 14:00 น.
ลูกค้าที่ซื้อรอบ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา 19:30 น. สามารถใช้บัตรใบเดิม ชมรอบ วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 เวลา 19:30 น.

กรณีต้องการคืน  กรณีต้องการคืน  นำบัตรไปติดต่อทำเรื่องคืนเงินได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 13 สาขา ภายใน 15 พฤศจิกายน 2554
Yamaha Presents 2NE1 1st Live Concert NOLZA in Bangkok 
รอบแสดง วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 18:00 น. - - วันเวลาที่เลื่อนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง - -
กรณีคืน ลูกค้าทุกคนจะต้องคืนบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ระยะเวลาการคืนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554
Sasin Halloween 2011 Dead mans Wonderland http://www.thaiticketmajor.com/images/cancelled.gif
รอบแสดง  วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 19:00 น.
กรณีคืน ลูกค้าทุกท่านต้องนำบัตรคืนที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 10 พฤศจิกายน 2554
Honda Scoopy i Presents [V] ThaiTay Ten Concert 
รอบแสดงเดิม วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 19.30 น. เลื่อนวันแสดงเป็น วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 19.30 น.
กรณีต้องการชม  ลูกค้าสามารถใช้บัตรใบเดิมเข้าชมได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร
กรณีต้องการคืน
  นำบัตรไปติดต่อทำเรื่องคืนเงินได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 13 สาขา ภายใน 10 พฤศจิกายน 2554
ดิ อิมพอสสิเบิ้ล Forever Love with The Impossibles Live in Concert ชั่วนิจนิรันดร 
รอบแสดง  วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 น.
รอบแสดง  วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 น.
- - วันเวลาที่เลื่อนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง - -
กรณีคืน  ลูกค้าทุกท่านต้องนำบัตรคืนที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 30 พฤศจิกายน 2554
รักเธอเสมอ เดอะมิวสิคัล  
กรณีต้องการชม ใช้บัตรใบเดิมเข้าชมรอบวันแสดงใหม่ในตำแหน่งที่นั่งเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 19:30  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554  19:30
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 14:00  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 2554 19:30
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 19:30  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 2554 19:30
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 14:00  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 2554 2554 14:00
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 19:30  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ  วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 19:30
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554 19:30 ไม่มีรอบให้ ลูกค้าต้องเลือกรอบ และ ที่นั่งใหม่ ภายใน 10 พฤศจิกายน 2554
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 19:30 ไม่มีรอบให้ ลูกค้าต้องเลือกรอบ และ ที่นั่งใหม่ ภายใน 10 พฤศจิกายน 2554
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 19:30 ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 19:30
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 14:00 ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 14:00
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 19:30 ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 19:30
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 14:00 ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 14:00

กรณีต้องการคืน สามารถนำบัตรคืนได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 10 พฤศจิกายน 2554
รวมพลคนฉลาดซื้อ ร้อง เล่า เข้าเรื่องฉลาดซื้อ 
รอบแสดงจากเดิม วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554.  เวลา 16.00 น. เลื่อนเป็น วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554  เวลา 16.00 น.
กรณีต้องการชม สามารถใช้บัตรใบเดิม เข้าชมการแสดงในรอบใหม่ในตำแหน่งที่นั่งเดิมได้ โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนบัตร
กรณีต้องการคืน นำบัตรการแสดงไปติดต่อได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก 13 สาขา ภายใน 31 ตุลาคม 2554
เพลงดีเพลงดังหนังไทย 
รอบแสดงจากเดิม วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม และ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. เลื่อนเป็น วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554  เวลา 13.00 น.
กรณีต้องการชม  สามารถใช้บัตรใบเดิม เข้าชมการแสดงในรอบใหม่ในตำแหน่งที่นั่งเดิมได้ โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนบัตร
กรณีต้องการคืน นำบัตรการแสดงไปติดต่อได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก 13 สาขา ภายใน 20 พฤศจิกายน 2554
เพลงไทย ไพเราะที่สุดในโลก ครั้งที่ 2 
รอบแสดงจากเดิม วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554  เวลา 13:30 น. เลื่อนเป็น วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา 13:30 น.
กรณีต้องการชม  สามารถใช้บัตรใบเดิม เข้าชมการแสดงในรอบใหม่ในตำแหน่งที่นั่งเดิมได้ โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนบัตร
กรณีต้องการคืน นำบัตรการแสดงไปติดต่อได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก 13 สาขา ภายใน 15 พฤศจิกายน 2554
Bodyslam นั่งเล่น 
กรณีต้องการชม
  สามารถใช้บัตรใบเดิม เข้าชมการแสดงในรอบใหม่ในตำแหน่งที่นั่งเดิมได้ โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนบัตร
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555

กรณีต้องการคืน  นำบัตรการแสดงไปติดต่อได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก 13 สาขา ภายใน 30 พฤศจิกายน 2554
Miss A 1st Anniversary Showcase & Meeting in Thailand 
รอบแสดง  วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554  เวลา 18:30 น.
- - วันเวลาที่เลื่อนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง - -
กรณีต้องการชม ใช้บัตรใบเดิมเข้าชมรอบวันแสดงใหม่ในตำแหน่งที่นั่งเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร
กรณีต้องการคืน สามารถนำบัตรคืนได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 30 พฤศจิกายน 2554
รำฦก ชื่นชู ครูเพลง http://www.thaiticketmajor.com/images/cancelled.gif
รอบแสดง  วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554  เวลา 14:00 น.
กรณีคืน ลูกค้าทุกท่านต้องนำบัตรคืนที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 15 พฤศจิกายน 2554
กระทิงแดงแฟตแฟส กรุงเทพ
กรณีต้องการชม  สามารถใช้บัตรใบเดิม เข้าชมการแสดงในรอบใหม่ได้ โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนบัตร
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม  2554

กรณีต้องการคืน  นำบัตรไปติดต่อทำเรื่องคืนเงินได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 13 สาขาหลัก ภายใน 15 พฤศจิกายน 2554
คอนเสิร์ต เรวัต พุทธินันทน์ น้องร้องเพลงพี่ 15 ปีที่คิดถึง 
กรณีต้องการชม  สามารถใช้บัตรใบเดิม เข้าชมการแสดงในรอบใหม่ได้ โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนบัตร
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555

กรณีต้องการคืน  นำบัตรไปติดต่อทำเรื่องคืนเงินได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 13 สาขาหลัก ภายใน 30 พฤศจิกายน 2554
FIAO (เฟี้ยว) 2011 
รอบแสดง

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554  เวลา 19:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา 19:00 น.
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เวลา 19:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 เวลา 19:00 น.
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา 19:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 เวลา 19:00 น.
- - วันเวลาที่เลื่อนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง - -
กรณีคืน ลูกค้าทุกท่านต้องนำบัตรคืนที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 30 ตุลาคม 2554
จุดประกาย คอนเสิร์ต ซีรีส์  48 ศิลปิน เบญจแบนด์ ฟิเจอริง ก้อง สหรัถ ตอน The Moment of Classic Rock
รอบแสดง วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554   เวลา 17:00 น.
- - วันเวลาที่เลื่อนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง - -
กรณีคืน ลูกค้าทุกท่านต้องนำบัตรคืนที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 6 พฤศจิกายน 2554
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 
รอบเข้าชม 9 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เลื่อนไปเป็น 14 ธันวาคม 2554 ถึง 14 มีนาคม 2555
กรณีต้องการชม  ลูกค้าต้องนำบัตรเปลี่ยนวันเข้าชมที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 13 ธันวาคม 2554
กรณีต้องการคืน  ลูกค้าทุกท่านต้องนำบัตรคืนที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 13 ธันวาคม 2554
ละครอิงประวัติศาสตร์เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
กรณีต้องการชม
   ใช้บัตรใบเดิมเข้าชมรอบวันแสดงใหม่ในตำแหน่งที่นั่งเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 14:00  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554  14:00
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 19:00  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554  19:00
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 14:00  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554  14:00
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 14:00  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 14:00
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 19:00  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 19:00
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 14:00  ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554  14:00

กรณีต้องการคืน  สามารถนำบัตรคืนได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 15 พฤศจิกายน 2554
WAN & THE GUITARS
รอบแสดงจากเดิม วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา 19:00 น. เลื่อนเป็น วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 19:00 น.
กรณีต้องการชม  ใช้บัตรใบเดิมเข้าชมรอบวันแสดงใหม่ในตำแหน่งที่นั่งเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร
กรณีต้องการคืน  สามารถนำบัตรคืนได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 30 พฤศจิกายน 2554
คอนเสิร์ตสีสันวันแจ๊ส 
รอบแสดง  วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14:00 น.
- - วันเวลาที่เลื่อนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง - -
กรณีคืน ลูกค้าทุกคนจะต้องคืนบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ระยะเวลาการคืนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554
Sea Mix on the Beach 
รอบแสดงจากเดิม วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เวลา 18:30 น. เลื่อนเป็น วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18:30 น.
กรณีต้องการชม ใช้บัตรใบเดิมเข้าชมรอบวันแสดงใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร
กรณีต้องการคืน สามารถนำบัตรคืนได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 30 พฤศจิกายน 2554
A-TIME TRAVELLER ON CRUISE http://www.thaiticketmajor.com/images/cancelled.gif
รอบเดินทาง วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554
กรณีคืน ลูกค้าทุกคนจะต้องคืนบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ระยะเวลาการคืนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2554
Hit Man Returns David Foster and Friends Live in Bangkok 2011 http://www.thaiticketmajor.com/images/cancelled.gif
รอบแสดง  วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 20:30 น.
กรณีคืน  ลูกค้าทุกท่านต้องนำบัตรคืนที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 31 ธันวาคม 2554
Miss A 1st Anniversary Showcase & Meeting in Thailand 
รอบแสดง  วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554  เวลา 18:30 น.
- - วันเวลาที่เลื่อนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง - -
กรณีต้องการชม  ใช้บัตรใบเดิมเข้าชมรอบวันแสดงใหม่ในตำแหน่งที่นั่งเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร
กรณีต้องการคืน  สามารถนำบัตรคืนได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 20 ธันวาคม 2554
Clash of The Legends German all Stars Tours 2011 
รอบแสดง  วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 เวลาแข่ง 16.00 น.
- - วันเวลาที่เลื่อนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง - -
กรณีคืน  ลูกค้าทุกท่านต้องนำบัตรคืนที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 6 พฤศจิกายน 2554
คอนเสิร์ตร้อยดวงใจ เพื่อรอยยิ้ม 
กรณีต้องการชม  สามารถใช้บัตรใบเดิม เข้าชมการแสดงในรอบใหม่ในตำแหน่งที่นั่งเดิมได้ โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนบัตร
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 14:00 น. ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 14:00 น.
ลูกค้าที่ซื้อบัตรในรอบ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 19:00 น. ใช้บัตรเดิมเข้าชมในรอบ วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 19:00 น.

กรณีต้องการคืน  นำบัตรการแสดงไปติดต่อได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก 13 สาขา ภายใน 20 ธันวาคม 2554
Heineken Presents LIFE AFTER MUSIC
รอบแสดงจากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554  เวลา 20:00 น.เลื่อนเป็น วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554  เวลา 20:00 น.
กรณีต้องการชม  สามารถใช้บัตรใบเดิม เข้าชมการแสดงในรอบใหม่ได้ โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนบัตร
กรณีต้องการคืน  นำบัตรไปติดต่อทำเรื่องคืนเงินได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 13 สาขาหลัก ภายใน 30 พฤศจิกายน 2554
JETSETER MUSIC INSPIRATION CONCERT
รอบแสดงจากเดิม  วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา 19.00 น. เลื่อนเป็น วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 19.00 น.
กรณีต้องการชม  ใช้บัตรใบเดิมเข้าชมรอบวันแสดงใหม่ในตำแหน่งที่นั่งเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร
กรณีต้องการคืน  สามารถนำบัตรคืนได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 13 สาขา ภายใน 30 พฤศจิกายน 2554