รถปรับอากาศชั้น 1 พิเศษ ( รถ 2 ชั้น ) ม.4พ)

รถปรับอากาศชั้น 1 พิเศษ ( รถ 2 ชั้น ) ม.4พ)

รถปรับอากาศชั้น 1 พิเศษ ( รถ 2 ชั้น ) / ม.4พ

รถปรับอากาศชั้น 1 พิเศษ ( รถ 2 ชั้น ) / ม.4พ

คุณลักษณะ

  • จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
  • มีห้องน้ำ
  • เก้าอี้ปรับเอนได้ 180 องศา

การบริการ

  • พนักงานต้อนรับ
  • อาหาร และเครื่องดื่ม